'Teziç rahat olmalı'

Üniversite reformu çalışmalarını sürdüren YÖK Başkan Teziç'e TÜSİAD'dan destek: Uzlaşma çabası olumlu. YÖK Yasası'na zaman baskısı yapılmamalı.

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), dün yaptığı yazılı açıklamada YÖK Yasası çalışmalarının zaman baskısından kurtarılması çağrısında bulundu. Açıklamada şöyle denildi:
"YÖK Başkanı Teziç'in başta hükümet olmak üzere, Üniversitelerarası Kurul ve diğer kesimlerle görüşerek, uzlaşma ve uyum arayışı içinde çalışması son derece olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilmelidir. Türkiye'nin geleceğini çok yakından ilgilendiren YÖK Yasası'nın değiştirilmesi çalışmalarının geniş bir katılım ve uzlaşmayı gerektirdiği açıktır.
Ancak böyle bir yaklaşımın, hedeflediği sağlıklı sonuçlara ulaşabilmesi için, çalışmaların zaman baskısı altında yapılmaması gerekmektedir. Çalışmalara daha geniş bir zaman tahsisinin yanı sıra, tıpkı AB yasalarında olduğu gibi, bu yasa değişikliğinin de, yasanın bütünlüğünü bozmadan, aşama aşama gerçekleştirilmesi gündeme alınmalıdır. Tasarının 'idari ve mali yapılanma', 'akademik ve bilimsel kriterler',
'üniversiteye giriş' vb. gibi paketlere bölünmesi halinde, farklı tartışmaların birbirini gölgelemesinin önüne geçilebilir. Öte yandan, ülkemizdeki nitelikli işgücünün geleceğini yakından ilgilendiren bir konu olarak, hangi lise mezunlarının, hangi fakültelere girebileceklerine ilişkin eşleştirme de, sadece akademisyenlerin değil, iş dünyası temsilcilerinin de içinde yer aldığı, ilgili tüm sosyal tarafların katılacağı, geniş bir platformda ele alınmalıdır."