Teziç-Unakıtan anlaşma sağladı

Maliye Bakanı Unakıtan ile YÖK Başkanı Teziç uzlaşmaya vardı: Üniversite araştırma fon fazlaları bütçeye gelir yazılacak, ancak süren araştırmalar için Maliye ödenek çıkaracak.

ANKARA - Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, üniversitelere ayrılan araştırma fonlarının akıbeti konusunda anlaştı.
Buna göre, döner sermaye gelirlerinin yüzde 5'i ile oluşturulan 'araştırma fonları'nda biriken 121 trilyon lira, 2003 yılı bütçesine gelir olarak kaydedilecek. Ancak Maliye Bakanlığı, üniversiteler tarafından taahhüde girilmiş tüm araştırmalar ve acil ödemeler için ödenek sağlayacak.
Rektörlerin tepkisine yol açan uygulama, '2003 Yılı Bütçe Kanunu'yla birlikte gündeme geldi. Söz konusu kanunda yer alan ve 'fon ve özel ödeneklerin harcanmamış olan bölümlerinin bütçeye aktarılması'nı öngören hüküm, Maliye Bakanlığı'nın genelgesiyle birlikte 7 Ocak Çarşamba günü uygulamaya konuldu.
Üniversitelerin araştırma fonlarında biriken ancak 2003 yılında harcanmayan
kısımların bütçeye gelir olarak aktarılması konusunda üniversiteler ile Maliye Bakanlığı karşı karşıya geldi.
Teziç: İçim rahat
Dün YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, sorunun çözümü için Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile konuyu görüştü. Görüşme ardından kısa bir değerlendirme yapan Teziç, "Buradan rahat ayrılıyorum. Sorun çözüldü. Bir eksiklik olmadan üniversiteler araştırmalarına devam edecekler" dedi.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise araştırma fonlarının bütçeye kaydedilmesinin bir 'zorunluluk' olduğunu belirtti. Bakan Unakıtan şöyle konuştu:
"Eğer üniversitelerde herhangi bir araştırmada taahhüde girilmişse, acil ödemeler varsa, bunları ödemeye devam edeceğiz. Üniversiteler mağdur edilmiştir diye bir şey söz konusu değil."
Unakıtan: Disiplin için...
Unakıtan, ayrıca söz konusu uygulamanın, iddia edildiği gibi emekli zamları ve asgari ücret artışı için değil, bütçe disiplini sağlamak için yapıldığını belirtti.
Unakıtan, bütçeye aktarılan onlarca fon bulunduğunu, bunlardan bütçeye yapılan aktarmanın toplam tutarının 600 trilyon lira olduğunu söyledi. Unakıtan, "Ben bütçesi açık veren bir Maliye Bakanıyım. Açık olan bu paralar için dışarıdan faizle borç alıyorum. Bir yerde para duracak, ondan sonra ben dışarıdan faizle para alacağım" diye konuştu.
'Özel statü' konuşuldu
Teziç, "Görüşmede üniversitelere mali konularda özel bir statü sağlanması gerektiğini söyledim. Araştırma fonları için özel bir statünün yapılmasında
yarar var. 'Bütün Batı ülkelerinde böyle bir düzenleme var. Hem Avrupa Birliği hem de IMF'nin üniversitelere farklı bir bakış açısının olduğunu sizler de biliyorsunuz' deyince, Bakan da 'peki' dedi. Ben de bu konuda AB çerçevesinde neler yapılabileceğini hemen araştıracağım" dedi.