Topçu için Yüce Divan kararı

Eski Bayındırlık ve İskân Bakanı ANAP'lı Yaşar Topçu Yüce Divan yolunda. TBMM Soruşturma Komisyonu, bire karşı 10 oyla Topçu'nun 'Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımında ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edilmesini kararlaştırdı.

ANKARA - Eski Bayındırlık ve İskân Bakanı ANAP'lı Yaşar Topçu Yüce Divan yolunda. TBMM Soruşturma Komisyonu, bire karşı 10 oyla Topçu'nun 'Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımında ihaleye fesat karıştırdığı' iddiasıyla Yüce Divan'a sevk edilmesini kararlaştırdı.
AKP'li Ünal Kacır başkanlığında dün son toplantısını yapan Soruşturma Komisyonu'nda üyeler, tek tek Topçu'nun Yüce Divan'a sevki konusundaki görüşlerini açıkladı. Daha sonra yapılan oylamada AKP Artvin Milletvekili Orhan Yıldız, 'Somut delil yok' diyerek ret oyu verdi. Diğer üyeler Yüce Divan'a sevk yönünde oy kullandı. TBMM İçtüzüğü'ne göre komisyonun raporu Topçu ve milletvekillerine dağıtılacak ve yedi gün sonraki birleşimin gündemine alınacak. Komisyon raporu, Genel Kurul'da karara bağlanacak. Yüce Divan'a sevk kararı, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınabiliyor.