TRT'den propoganda yok

Yüksek Seçim Kurulu, TRT'den propogandanın 28 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılmayacağına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), TRT'den propogandanın 28 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılmayacağına karar verdi. YSK'nın, İşçi Partisi'nin (İP) başvurusu üzerine verdiği karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. YSK'nın kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 52. maddesinde, 'seçime katılan siyasi partilerin oy verme gününden önceki 7. günden itibaren oy verme gününden önceki gün saat 18.00'e kadar radyo ve televizyonda propoganda yapabileceğinin' hüküm altına alındığı anımsatıldı.
2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 35. maddesinin 2. fıkrasının ise '298 sayılı Kanun'un 52. maddesinin, özel radyo ve televizyonda propagandayı düzenlenen son fıkrası hariç yerel seçimlerde uygulanmayacağını' düzenlediği kaydedilen kararda, "Buradan anlaşılacağı üzere, 2972 sayılı Kanun'un 35. maddesinin 2. fıkrası, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde siyasi partilerin radyo ve televizyonda propogandasına imkan vermemektedir" denildi.
Kararda, eklenen geçici madde gereğince siyasi partilere 27 Mart 1994'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne özgü olmak üzere radyo ve televizyonlarda seçim propogandası yapabilme olanağı tanındığı, 18 Nisan 1999'da da Milletvekili Seçimi ile birlikte Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapıldığından propaganda hakkı tanındığı belirtildi.

YSK'DAN İP'E YANIT

Kararda, İP'in başvurusundaki, 'Bu seçimlerde ilk defa TRT'den propogandanın uygulanmadığı, YSK'ca siyasi partilerin radyo ve televizyondan yapacakları propoganda takvimi konusunda hiçbir açıklama yapılmadığı' şeklindeki iddialara da yanıt verildi.
Her seçim döneminde seçim takviminden ayrı olarak kanunen yapılması gereken ve süreye bağlı olan tüm seçim iş ve işlemlerinin yeri ve zamanı geldiğinde YSK'ca hazırlandığı, ilgililere ve vatandaşlara bildirildiği kaydedilen kararda, bugüne kadar YSK'ca kanunen yapılması gereken iş ve işlemlerin hiçbir şekilde unutulmadığı ve herhangi bir merciye bağlı kalınarak farklı bir uygulamaya gidilmediği vurgulandı. Kararda, şöyle denildi:
"28 Mart 2004'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne münhasır olarak bugüne kadar çıkarılan karar ve duyuru metinleri aynı anda ve hatta zamanından önce tüm kamuoyunun bilgisine basın ve yayın organları aracılığıyla sunulmuştur. Şayet İP'in bahsettiği 298 sayılı Kanun'un 52. maddesinde yer alan siyasi partilerin radyo ve televizyondaki propogandası bu seçimlerde uygulansaydı elbette bu konuda bir düzenleme yapılıp ilgililere bildirilirdi. Kaldı ki, bugüne kadar hiçbir siyasi partiden ve hiçbir merciden bu yönde bir tereddüt olduğu kurulumuza intikal etmemiştir."
Kararda, bu bağlamda 2972 sayılı Kanun'un 35. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca 298 sayılı Kanun'un 52 ve 55. maddelerinde öngörülen radyo ve televizyonda propogandanın 28 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılmayacağına oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.