TÜBİTAK'a Anayasa engeli

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve boş bulunan Bilim Kurulu üyeliklerini
bir defaya mahsus Başbakan'ın belirlemesine olanak tanıyan...

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı ve boş bulunan Bilim Kurulu üyeliklerini bir defaya mahsus Başbakan'ın belirlemesine olanak tanıyan yasanın yürürlüğünü durdurdu. Ancak karar, yapılan atamaları ortadan kaldırmayacak.
Kararı açıklayan Başkanvekili Haşim Kılıç, yasanın yürürlüğünün dörde karşı yedi üyenin oyuyla durdurulduğunu açıkladı. Mahkeme, yasanın esastan iptaline yönelik istemi ise daha sonra karara bağlayacak. Başbakan Tayyip Erdoğan, dava sonucunu beklemeden boş bulunan Bilim Kurulu üyeliklerine Doç. Ahmet Ademoğlu, Prof. Hüseyin Akan, Prof. Abdullah Atalar, Prof. Ömer Ziya Cebeci, Nuri Gürgür ve Prof. Nüket Yetiş'i seçmişti. Bilim Kurulu da 11 Ocak'taki toplantıda, yasaya karşı çıkan Prof. Tuğrul Tankut'un başkan vekilliğine son vererek, Yetiş'i bu göreve getirmişti. Prof. Yetiş'in TÜBİTAK Başkanlığı'na asaleten atanmasının önerildiği kararname de Çankaya Köşkü'ne gönderilmişti.
Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümediği için, dün verilen yürürlüğü durdurma kararı bu atama ve seçim işlemlerini ortadan kaldırmayacak. İdare hukukçuları, yapılan atamaların geçersiz sayılabilmesi için yeni yargı kararına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, üyelerin Anayasa Mahkemesi kararını gerekçe göstererek görevlerine iade edilmeleri istemiyle idare mahkemesinde dava açabileceklerini belirtti. Prof. Yetiş, kararla ilgili, "Anayasa Mahkemesi'nin kararını saygıyla karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Hukuk süreci bizim dışımızda devam etmektedir. Kurumun çalışmaları yasalar çerçevesinde sürdürülecektir" dedi.