TÜBİTAK'tan gelen ikinci rapor: Sahtecilik yok

Balyoz Güvenlik Harekat Planı Soruşturması'nda daha önce TÜBİTAK ve askeri savcılıkca hazırlatılan 4 bilirkişi raporundaki çelişkiler, 5'inci bilirkişi raporunda açıklandı.

Ayşegül USTA-Haluk ATALAY

İSTANBUL- TÜBİTAK görevlilerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda savcılar tarafından sorulan sorulara tek tek yanıt verilerek, daha önceki raporlar arasındaki çelişki ve farklı tespitlerin bilirkişilerin farklı uzmanlık alanlarına sahip olmalarından kaynaklandığı belirtildi. Raporda ayrıca daha önce askeri bilirkişilerce CD’lerde sahtecilik yapıldığı yönündeki iddialara yer verilerek, yapılan incelemeler sonucunda “sahtecilik bulgusu olmadığı” sonucuna varıldığı kaydedildi.
Ekleri ile birlikte 263 sayfa olan 5’inci raporda incelemeye alınan 19 CD’nin ’orjinal’ olarak ifade edilebileceği belirtilerek, son yazar, son kaydedilme bilgisi gibi üstverilerde değişiklik yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

19 ADET CD ORİJİNAL OLARAK KABUL EDİLDİ
Raporun Analiz ve İnceleme Sonuçları başlığı altında yer alan bölümde soruşturma savcıları tarafından yöneltilen sorulara TüBİTAK’ta çalışan bilirkişiler Burak Bayoğlu, Ünal Tatar Yılmaz Çankaya tarafından yanıt verildi.
Raporda CD/DVD gibi harici medyaların ilk elde edilen numunesi içinde orijinal ifadesi kullanıldığı belirtilerek, bu teknik bilirkişi incelemesi kapsamında adli emanette bulunan ve incelenmek üzere tutanakla imajları alınan 19 adet CD orjinal olarak kabul edildiği vurgulandı.

ÜSTVERİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILDIĞINA DAİR BULGUYA RASTLANMADI
Bir CD tekrar yazılabilir özelikte değil ise yazdırılmış olan dosyalara da sonradan değişiklik yapılamayacağı belirtilen raporda şunlara yer verildi:
"İncelenen 19 adet CD içerisinde tekrar yazdırılma (CD-RW) özelliğine sahip CD bulunmamaktadır. Dokümanlar CD ortamına aktarılmadan önce ilgili dosyaların son kullanıcı, dokümanların oluşturulduğu tarih, saat bilgisi dokümanlar üzerinde işlem yapan son yazar bilgisi, en son kaydedilme zamanı kaç işlem yapıldığı gibi üstverilerde değişiklikler yapılması teknik olarak mümkündür. İlgili CD incelendiğinde üstverilerde değişiklik yapıldığına dair herhangi bir bulguya tarafımızca rastlanmamıştır."

Yazıcıya gönderme tarihinin oluşturulma tarihinden eski olması mümkün olduğu anlatılan raporda, "Dosyalarla çalışırken farklı kaydet seçeneği ile kaydedilmesi durumunda, yeni dosyanın oluşturulma tarihi, dosyanın farklı kaydedildiği andaki bilgisayarın sistem tarihi olarak atanmaktadır. Bu durumda yeni oluşturulan dosyanın yazıcıya son gönderilme tarihi değişmemekte ve yazıcıya son gönderilme tarihi eski dosyadaki ile aynı kalmaktadır. Aynı durum bir dosyanın kopyala-yapıştır seçeneği ile yeni bir kopyasının oluşturulması durumunda da söz konusudur. Yazdırılma tarihi oluşturulma tarihinden önceki bir tarih olarak görünen dosyaların farklı kayıt edildiği veya kopyalanarak kullanıldığı değerlendirilmektedir" denildi.

SAHTECİLİK YAPILDIĞI KONUSU TEKNİK OLARAK TESPİT EDİLEMEZ
Raporun devamında CD’lerin yazmaya karşı kapatılmamış olduğu durumlarda gerçek belgelerin arasına başka belgelerin serpiştirilmesi ya da var olan belgelerin değiştirilmesi suretiyle yanıltıcı doküman ya da CD elde edilmesi teknik olarak mümkün olduğu ifade edildi. İçerisinde gerçek dokümanlar bulunan CD’ye üst verilerinde değişiklik yapılamadan eklenen dosyaların teknik yöntemlerle anlaşılabilmesinin de mümkün olduğu ifade ediken raporda şunlara yer verildi:

"İncelenen ve rapor konusu olan CD’lerle 16 numaralı CD dışındakilerin tek seferde yazıldığı ve üzerine daha sonra herhangi bir ekleme yapılmadığı tespit edilmiştir. 16 Numaralı CD’de bulunan ’ATAMALAR.doc’ isimli dosyanın CD ilk defa yazıldıktan sonra ikinci bir yazma işlemi ile eklendiği görülmüştür. ’ATAMALAR doc.’ isimli dökümanın CD’ye sonradan sahtecilik amacıyla mı eklendiği konusunda kesin bir sonuca varmak teknik olarak mümkün değildir. CD’deki iki yazılma işlemi arasındaki 32 dakikalık zaman farkı olması sebebiyle CD’nin ilk yazılmasından sonra ortaya çıkmış olabilecek bir ihtiyaç sebebiyle ikinci yazdırma işleminin yapılmış olmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. CD’nin ve CD içerisindeki dosyaların üst verilerinin tutarlı olduğu görülmüştür. Bir manipülasyon emaresi olmadığı için raporlar arasındaki teknik farklılığın diğer bulgulara ve genel sonuca etki eder özellikte olmadığı değerlendirilmektedir."

SAHTECİLİK İDDİASI ASKERİ BİLİKİŞİNİN YORUMU
Raporda Balyoz Güvenlik Harekat Planı’nın dijital belgelerinin yer aldığı öne sürülen 19 CD’de bulunan dosyaların bilgisayarlarda CD’ye yazılmadan önceki hallerine ait özet hash değeri bulunmadıkça söz konusu incelemede hash değerinin teknik bir dayanak olarak kullanılmasının mümkün olayacağı belirtildi.

Raporda, "Bu veriler kendi içerisinde tutarlı olarak yaratıldıysa ve kötü niyetli olarak sahte doküman üretildiyse, bu durum sadece CD ve içerisindeki dokümanlar teknik olarak incelenerek tespit edilemez. Yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir teknik tutarsızlığa rastlanmamıştır” denildi.

Askeri savcılık tarafından hazırlatılan raporda yer alan sahtecilik iddilarına da yanıt verilen raporda 11 ve 17 No’lu CD’lerin iki farklı günde, birbirine yakın saatlerde yazılmış olmalarının askeri bilirkişi Albay Yavuz Fildiş’in kendi yorumuyla sahtecilik şüphesini artıran bir bulgu olarak değerlendirildiği kaydedildi.

ASKERİ YAZIŞMALAR BİZİM UZMANLIK ALANIMIZ DEĞİL
Askeri bilirkişi Albay Yavuz Fildiş’in incelenen CD’de yer alan “Komutan Kapanış Konuşması 05 Mart 2003.doc, olarak işlenmiş ve 9 kez aynı isimle saklanmaşı içeriği tamamen değiştirilmiş ve belge üzerinde bir daha değişiklik yapılmamıştır” tespitinin yaptığına dikkat çekilen raporda “Bu tespit teknik olarak mümkün değildir. Bu işlemin yapıldığı tarih ve bu tarihteki doküman içerikleri elde olmadığından bu konuda kesin bir teknik hükme varmanın mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Askeri yazışma kuralları, dokuman eklerinin uygun yerleştirilmesi, kullanıcı yazım hataları imza yerleri ve bunun gibi konular teknik bilirkişi incelememiz ve uzmanlık alanlarımız kapsamında değildir” denildi.

İnceleme yapılan 11, 16, 17 No’lu CD’lerdeki dokümanlarla beraber diğer bütün CD’lerdeki dokümanlarda CD’ler yazılmadan önce manüplasyon yapılma ihtimali olduğu belirtilerek, "İncelememizde CD içerisindeki dokümanların üst verilerinde tutarsızlığa rastlanmamıştır” denildi.

Raporun sonuç bölümünde ise sahtecilik şüphesini artırdığı ifade edilen çelişkilerin ’teknik olarak bir çelişki göstergesi olmadığı’ ifade edilerek "sahtecilik bulgusu olmadığı sonucuna varılmıştır"denildi.(dha)


    ETİKETLER:

    TÜBİTAK

    ,

    Cunda