Türkiye mayın kullanmayacak

TBMM, 'Aşırı Derecede Yaralayan ve Ay-rım Gözetmeyen Etkileri
Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'ni onaylamaya hazırlanıyor.

ANKARA - TBMM, 'Aşırı Derecede Yaralayan ve Ay-rım Gözetmeyen Etkileri
Bulunan Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'ni onaylamaya hazırlanıyor. Buna göre Türkiye, X ışınları ile saptanamayacak kadar kü-çük parçacıklarla yaralayan silahlar, mayın ve bubi tuzaklarının ayrım gözetil-meksizin kullanımının yasaklanması, sivillerin mayınlardan korunması, mayınlı bölgeler hakkında ilgili kişilere bilgi verilmesi yükümlülüklerini yerine getirecek. Türkiye sözleşmeyi 1982'de imzalamıştı.