Türkiye sandık başında

43 milyon 500 bin 64 seçmen, 20 siyasi partinin yarıştığı seçimlerde, toplam 93 bin 353 yerel yöneticiyi belirleyecek.

Türkiye genelinde 43 milyon 500 bin 64 seçmen, kendilerini beş yıl süreyle yönetecek yerel yöneticileri seçmek üzere sandık başına gitti. Vatandaşların oyunu kullanabilmesi için 172 bin 193 sandık kuruldu. Her sandıkta ortalama 250 seçmen oy kullanacak.
20 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, toplam 93 bin 353 yerel yönetici belirlenecek. Seçmenler, 16 büyükşehir, 58 büyükşehir (metropol) ilçe, 65 il, 792 ilçe, 2253 belde belediye başkanıyla 31 alt kademe belediye başkanını seçecek. Seçmenler, seçimde 3 bin 122 il genel meclisi üyesi ile 34 bin 75 belediye meclisi üyesini tespit etmek üzere oy kullanacak. 52 bin 929 muhtarın da belirleneceği yerel genel seçimde, yeni kurulan 12 belediye için de oy verilecek.

YAYIN YASAĞI

Seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin olarak dün saat 18.00'de başlayan yayın yasağı devam ediyor. Yayın yasağı, bugün saat
21.00'e kadar sürecek. Radyolar ve her türlü yayın organlarında, seçim ve seçim
sonuçlarıyla ilgili olarak saat 21.00'e kadar tahmin ve yorum yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimle ilgili olarak verilecek
haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK'nın yayın yasağının kalkma saatini geçen seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de erkene alması bekleniyor.

GÜNÜN YASAKLARI

Türkiye genelinde bugün ayrıca seçim günü yasakları uygulanıyor. Buna göre, bugün saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmayacak, içkili yerlerde umumi
mahallerde her çeşit alkollü içki verilmeyecek ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilecek. Gece saat 24.00'e kadar emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

KİMLİK BELGESİ ŞART-

Vatandaşlar, seçmen bilgi kağıdı ve kimliklerini göstererek oylarını kullanacak. Seçmen bilgi kağıdı bulunmayıp seçmen kütüğünde adı olan seçmenler, oylarını kimliklerini göstermek suretiyle
kullanabilecek.
Nüfus cüzdanı, resmi daireler veya KİT'lerden verilen kimlik kartları, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgeler kimlik olarak gösterilebilecek.
Belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik bilgileri geçerli olmayacak.

5 MİLYON LİRA CEZA-

Seçmenler, oylarını sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesindeki isimlerinin karşısını imzalayacak. Mükerrer oy kullanımını önlemek için oyunu kullanan seçmenin sol işaret parmağı ilk kez yerli mürekkeple boyanacak. Sandık kurulu başkanı, oyunu kullananların seçmen bilgi kağıtlarının arkasını imzalayıp mühürleyecek. Seçmen kütüklerinde ismi bulunduğu halde mazeretsiz olarak oy kullanmayanlar 5 milyon lira para cezası ödeyecek.

HAMİLE, HASTA, ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA ÖNCELİK

Seçim günü sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sıra ile birer birer alınacak. Hamileler, hastalar, özürlüler ve yaşlılar, sırada bekletilmeden oylarını kullanabilecek.
Sandık başında, seçmene vereceği oy hakkında hiçbir kimse müdahale, telkin veya tavsiyede bulunamayacak. Hiçbir seçmen, oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalmayacak.
Yardıma muhtaç ve özürlü olanlar ise oylarını birinin yardımıyla kullanacak. Ancak bir seçmen birden fazla kişiye yardım
yapamayacak.
Okuma-yazma bilmeyen seçmenlere, oylarını kullanmaları konusunda başkaları tarafından sandık alanında yardım edilemeyecek. Bu durumdaki kişilere, sormaları halinde, sandık kurulu başkanı tarafından belirlenen çerçeve içerisinde açıklamalarda bulunulabilecek.

SİLAHLI OY KULLANILMAYACAK

Sandık kurulu başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurlarıyla resmi üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecek.
Seçmen olarak o sandıkta oy kullanması gereken subay, astsubay, zabıta amir ve memurları, ancak sivil elbise ile sandık alanına girip oylarını verebilecek.
Sandık başında görevli bulunan partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler); rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşımayacak.
Kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislere, karakollara ve parti binalarına, muhtarlık odalarına, camilere ve
diğer ibadethanelere sandık konulamayacak.

OYLARIN TASNİFİ

Sandıklar, sandık seçmen listesindeki seçmenlerin tamamı oy kullanmış olsalar dahi, oy verme için belirlenen sürelerin bitiminden önce açılamayacak. Oy verme için belirlenen sürelerin bitiminde sandık başında bekleyen varsa, bunların sayımı yapılarak hepsinin oy kullanması sağlanacak.
Önce açılan sandığa ilişkin bütün sayım, döküm, tutanağa geçirme ve tutanakları asma ve ilan işlemleri sonuçlandırılmadan ve torba mühürlenmeden, diğer sandıklar açılamayacak. Aynı zarftan çıkan oylardan bir seçime ait olanının geçersiz olması, diğerlerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.
Oy pusulalarının katlanarak zarfa konulması sebebiyle 'evet' veya 'tercih' mührü ile oy pusulalarının arkasına basılan sandık
kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, oy pusulalarını geçersiz kılmayacak. Geçersiz sayılan oy zarfları kesinlikle yakılmayacak. Geçersiz bu oy pusulaları, paketlenip üzeri mühürlenecek ve sayısı yazılacak. Sandık kurulları her seçime ilişkin belgeyi düzenli bir şekilde ilçe seçim kurullarına teslim edecek.

ŞİKAYET VE İTİRAZ

Sandık kurulu başkanlarının veya bu kurulların yaptıkları işlere, aldıkları tedbirlere ve bunlara benzer sair işlemlerine veya herhangi bir kimsenin kanunun koyduğu yasaklara aykırı davranışlarına karşı, bunların önlenmesi için sandık kurullarına şikayet edilebilecek.
Sandık kurullarınca verilen herhangi bir kararın kanuna aykırı olması yüzünden kaldırılması veya kanuna uygun şekle sokulması için, ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek.
Seçimin herhangi bir yerde 'seçim işlemleri nedeniyle' iptal edilmesi halinde, yenileme seçimi, 6 Haziran 2004 Pazar günü yapılacak.

SEÇMENLER DİKKAT

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a göre, oy verme günü seçmenler belirlenen yasaklara uymamaları durumunda alacakları cezalar şöyle:
* Haksız oy temin edenlere 1 yıldan 3 yıla hapis cezası,
* Seçmenin oyunu kullanmasına engel olanlara 1 yıldan 4 yıla hapis cezası,
* Sandık başında oy verme yönünden kendisine yükletilen ödevleri ihtara rağmen yapmayan seçmenler 500 liradan bin liraya kadar hafif para cezası,
* Oyunu kullandıktan sonra ihtara rağmen sandık başından ayrılmayan veya herhangi bir müdahale, telkin veya tavsiyede bulunan veya bunlara teşebbüs edenler 3 aydan 1 yıla hapis cezası,
* Oy verme sırasında seçme yeterliği olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs edenler veya verenler 2 yıldan 5 yıla hapis cezası,
* Başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya verenlere 3 yıldan 5 yıla hapis cezası,
* Bir sandıkta oy verdikten sonra başka bir sandıkta oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimselere 3 yıldan 5 yıla hapis cezası.