'Türkiyelilik' rapordan çıkarıldı

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun kamuoyunda tartışmalara neden olan Azınlıklar ve Kültürel Haklar Raporu değişikliğe uğradı.

ANKARA - Başbakanlık bünyesinde oluşturulan İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun kamuoyunda tartışmalara neden olan Azınlıklar ve Kültürel Haklar Raporu değişikliğe uğradı. Radikal'e bilgi veren yetkililer, eleştiriler dikkate alınarak raporun en fazla tepki çeken "Türkiyelilik üst kimliği" vurgusunun yapıldığı 'Sonuç' bölümünün son iki paragrafının çıkarıldığını söyledi. Rapor Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e yeni haliyle sunuldu. Kurul Başkanı İbrahim Kaboğlu pazartesi günü raporu kamuoyuna açıklayacak.
Rapordan çıkarılan son iki paragraf şöyle: "Böylece, 80 yıldır durmadan gelişen toplumumuza artık çok dar gelen ve üstelik ülkemizde çatışma doğuran 1920 ve 30'ların modeli muasır medeniyet modeliyle değiştirilecektir.
Eskiden özdeş sayılan 'Milliyet' (belli bir etnik kökene mensubiyet) ile 'Vatandaşlık' kavramları ayrı ve bağımsız kavramlar olarak ele alınacaktır. Sonuçta, tek kültürlü ulus-devlet modelinin insan haklarını göz ardı eden boyutu yerine, 'Türkiyelilik' üst kimliği altında çokkültürlü yeni bir toplum modeli benimsenecektir. 'Zorunlu' değil, 'Gönüllü' vatandaşlardan oluşan bu yeni toplumun, devletini çok daha büyük bir istekle benimseyeceğine kuşku yoktur."
Öte yandan, Türk-İş, bir üyeyle temsil edildiği kurulun raporuna katılmadığını açıkladı.