Türkiye'nin AB'de desteği yüzde 31

Avrupa Birliği içinde kamuoyunun nabzını tutan Eurobarometre'nin gerçekleştirdiği araştırma...

BRÜKSEL - Avrupa Birliği içinde kamuoyunun nabzını tutan Eurobarometre'nin gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'ye yönelik desteğin düşme eğilimini koruduğunu ortaya koyuyor. Ekim-Kasım 2005 verileri doğrultusunda hazırlanan Eurobarometre araştırmasına göre Türkiye'ye karşı çıkanların oranı yüzde 55'e yükseldi. Eurobarometre tarafından yapılan bir önceki araştırmada Türkiye'ye destek verenlerin oranı yüzde 35, karşı çıkanların oranı ise yüzde 52 olarak belirlenmişti.
Türkiye'ye, AB genelinin yanı sıra hem eski 15 üyeden, hem de yeni on üyeden gelen destekte de bir azalma söz konusu. Bir önceki araştırmada 15 eski üyede Türkiye'ye destek olanların oranı yüzde 32 olarak belirlenmişti. Yeni çalışmada ise bu oran yüzde 29 oldu. AB'ye yeni üye olan ülkelerin Türkiye'ye destek oranındaki azalma ise daha belirgin. Bir önceki çalışmada 10 ülkede Türkiye'ye destek oranı yüzde 48 olarak belirlenmişti. Son araştırmada ise bu oran yüzde 38'e düştü.