TÜSİAD: Çağdaş hukuka aykırı

TUSİAD da zinanın suç olmasına karşı çıktı: "Bu, çağdaş dünyanın ortak hukuk değerlerine aykırı. Üyesi olmaya çalıştığımız AB bunları çoktan aştı.

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD),
zinanın suç sayılmasına karşı çıktı. TÜSİAD'dan dün yapılan
açıklamada, AB kurumlarınca dikkat çekilen bazı eksikliklerin, mevcut TCK'nın günün ihtiyaçlarını karşılayamayan hükümlerinden kaynaklandığı ve dolayısıyla yeni bir ceza kanununa ihtiyacın açık olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Tasarı ile ifade özgürlüğü ve kadınlara karşı işlenen suçlar gibi alanlarda öngörülen değişiklikler olumlu ve daha da ileriye götürülmesi mümkün. Ancak Genel Kurul'a sevk edilmiş tasarıya eklenmek istenen zina suçu, doğan olumlu havayı bozuyor. Altı yıl önce Anayasa Mahkemesi'nce alınan iki kararla ceza hukukumuzdan çıkarılan zina, yeniden ceza hukukuna dahil edilmek isteniyor. Üstelik o dönemde Anayasa Mahkemesi'nce verilen altı aylık süre içinde yasama organınca düzenleme yapılmayarak ikinci ve nihai iptale adeta yol açıldığı ve bunun aksinde kayda değer bir toplumsal talep gelmediği unutulmamalı.
Aradan geçen altı yıl, Türk toplumunun zinayı bir ceza hukuku sorunu olarak değil ahlaki sorun olarak gördüğünü gösterdi. Tasarının Meclis'te görüşmeleri sırasında, zinanın yeniden suç olması gibi çağdaş dünyanın ortak hukuk değerlerine uygun olmayan değişikliklere gidilmemeli. AB ülkelerinin çok gerilerde bıraktığı, ülkemiz hukukundan da altı yıl önce çıkmış bir suçun TCK'daki varlığı anlaşılabilir değildir.
Zinanın yeniden suç olması için toplumun bir kesiminden talep gelse dahi, bu denli kişisel bir konunun kamusallaştırılması sakıncalı. Yargılama ve cezalandırma anlamında kamunun müdahale etmemesi gereken, tamamıyla şahsi ve yalnızca ahlaki bir sorun olabilecek zinanın Ceza Kanunu'nda yer alması, bu eylemin kamu adına kovuşturulan ve cezalandırılan, dolayısıyla kamu düzenini bozucu bir eylem olarak anlaşılması demektir ki, bu görüş çağdaş ceza hukuku anlayışına aykırıdır."