Üç günde 17 yasa hedefi

Bir önceki yasama döneminde 199, Ekim 2003-Temmuz 2004 arasında 443 yasa çıkaran TBMM, üç günde 17 kanun çıkararak rekor kırmaya hazırlanıyor.

ANKARA - Bir önceki yasama döneminde 199, Ekim 2003-Temmuz 2004 arasında 443 yasa çıkaran TBMM, üç günde 17 kanun çıkararak rekor kırmaya hazırlanıyor. Meclis, daha sonra tatile girecek. Bakanlar Kurulu, TBMM'nin hafta sonu itibarıyla tatile girmesini kararlaştırdı. Ancak Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Meclis'in, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) değişiklikleri içeren kanun için eylül ayında olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini açıkladı.
Çiçek, "TCK'yla ilgili tasarıya hükümetimiz büyük önem veriyor. AB açısından da önem arz eden tasarı yargı reformu ve insan hakları konularında önemli düzenlemeleri içeriyor. Ancak haftasonuna kadar yasalaşma şansı yok" dedi. Çiçek bu nedenle Meclis'in eylül ayı içinde olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Bakanlar Kurulu'nun görüş birliğine vardığını açıkladı. Çiçek, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 14 maddesi veto edilerek Başbakanlığa iade edilen İl Özel İdareleri Kanunu'na ilişkin gerekçelerin incelendiğini belirterek,
"Anayasa'ya aykırılık yoksa sayın Cumhurbaşkanı'na aynen göndereceğiz" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz ise grup olarak üç günde 17 yasa çıkarmayı planladıklarını söyledi. Yetişirse Dernekler Kanunu değişikliği de ele alınacak. Kapusuz'un verdiği bilgiye göre, Meclis bugün eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner ile eski Enerji Bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan hakkındakiiki ayrı Yüce Divan raporunun oylamasını yapacak. Sonra yasa teklifi ve tasarılara geçilecek.Meclis'in gündemindekiler
TBMM'nin üç günlük maratonunda şu konular görüşülecek:
Salı: Ölüm cezalarının yasalardan aklanması, adli tatilin kısaltılması, aile hekimliği, Yüce Divan görevi sırasında Anayasa Mahkemesi'ne uzman desteği sağlanması, yeşil kartlılara ayakta tedavi, memurlarda doğum izninin 8 haftadan 16 haftaya çıkarılması, sinema filmlerinin desteklenmesi, kültürel yatırımları teşvik ve Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması'yla ilgili dokuz yasa tasarısı.
Çarşamba: Vergi kanunlarında değişiklik, Bütçe Kanunu'nda değişiklik, özel gelir, özel ödeneklere ilişkin düzenlemeleri, Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarıları.
Perşembe: Yenilenebilir enerji üretimini teşvik, elektrik piyasası petrol piyasası ve doğalgaz piyasası kanunlarında değişiklik, Pamukbank'ın Halkbank'la birleştirilmesi kanunu tasarıları.