'Ulla yasası' için geri sayım

İskenderun'da zehirli yüküyle batan MV Ulla gemisi, Türkiye'ye bir yasa kazandıracak. Geminin yol açtığı türden çevre felaketlerine karşı zamanında önlem alınmasını öngören yasa için düğmeye basıldı.

ANKARA - İskenderun'da zehirli yüküyle batan MV Ulla gemisi, Türkiye'ye bir yasa kazandıracak. Geminin yol açtığı türden çevre felaketlerine karşı zamanında önlem alınmasını öngören yasa için düğmeye basıldı. 'Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Yasa Tasarısı', çarşamba günü TBMM Çevre Komisyonu'nda ele alınacak. Tasarıyla, Türkiye'nin deniz yetki alanındaki bölgelerde, öngörülen acil durumlarda müdahale ve zararların giderilmesinin ilke ve esasları belirleniyor.
TBMM Genel Kurulu'nda yarın da, patates üreticilerinin sorunlarına ilişkin iki ayrı araştırma önergesi birleştirilerek görüşülecek. Çarşamba günü Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü kurulması ve teşkilatına ilişkin yasa tasarısıyla Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası tasarısı ele alınacak. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in bazı maddelerini veto ettiği dernekler ve belediye yasaları, perşembe günü Genel Kurul'a gelecek. Belediye Yasası'nın üç maddesi, Sezer'in iade gerekçeleri doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda değiştirilmişti. Dernekler Yasası ise aynen kabul edilmişti.
Bütçe maratonu
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 2005 yılı bütçesinin görüşmelerine de bu hafta başlanıyor. Bugün yapılacak bütçenin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarla Milli Savunma ile Çevre ve Orman bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.