'Üniversiteler parasız olmalı'

Prof. Teziç başkanlığında yapılan toplantıya katılanlar YÖK taslağına ilişkin şu görüşleri dile getirdi...

Prof. Teziç başkanlığında yapılan toplantıya katılanlar YÖK taslağına ilişkin şu görüşleri dile getirdi:
Eğitim-Sen: Taslak, mali özerklik tanımıyla açıkça üniversiteyi şirkete dönüştürmeyi hedeflemekte. Üniversiteyi kaynak yaratma konusunda geniş yorumlarken, üniversiteleri ticarethane gibi görmekte. Taslakla, iş güvencesinden yoksun bir çalışma ortamı yaratılıyor, üniversiteler paralı hale getiriliyor. Tasarı, bilimsel araştırmaların önünü tam olarak açmıyor.
Üniversite öğretim üyeleri dernekleri: Üniversiteler siyasal iktidarın etki alanından çıkarılmalı. Taslaktaki 'yarım gün çalışma' ilkesi çok yanlış.
Üniversitelerde tam gün çalışılmalı. Ayrıca üniversiteler mutlaka ücretsiz olmalı. Ücretsiz eğitim hakkı, eğitimin her düzeyi için geçerlidir. Herkesin bu hakkı kullanabilmesi devletin güvencesinde olmalı.