Unvan şartı kalkıyor

AKP'nin YÖK tasarısındaki 'unvanların korunmasına ilişkin ek madde' soru işaretleri yarattı.

ANKARA - AKP'nin YÖK tasarısındaki 'unvanların korunmasına ilişkin ek madde' soru işaretleri yarattı. Tasarının 'unvanların korunması ve etik komisyonu' başlığı altındaki 6. maddesinde, öğretim üyelerinin unvanlarını serbestçe kullanabilmeleri için yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapma zorunluluğu kalktı. Böylelikle, mevcut YÖK Yasası'ndaki,
"Profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim kurumları dışında çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar" hükmüyle belirlenen zorunluluğa gerek kalmayacak. Yeni düzenlemeyle akademik unvanını yeni almış olan öğretim üyesi, görevlendirmeyle başka bir kamu kurumuna gitmesi durumunda burada geçireceği iki yıl da unvanını üstüne almasını sağlayacak. Söz konusu düzenlemenin, 2004 yılı başında profesörlük unvanı alan Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Ziya Selçuk ile MEB Yükseköğretim Genel Müdürü Servet Özdemir'i de kapsıyor olması soru işareti yarattı.
(Radikal/anka)