'Vakıf' adıyla soygun

Vergi ve haraç aracı
TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı İrfan Gündüz, kamu dernek ve vakıflarının vergi ve haraç aracı haline geldiğini belirtti. Gündüz, "Denetimlerde pek çok yolsuzluk, usulsüzlük ve soygun ortaya çıkarıldı. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
Malları alınmalı
Gündüz şu bilgileri verdi: "Ellerinin altında 1.5 katrilyon liralık kaynak tutan kamu vakıf ve derneklerine ait mallar yeniden kamuya kazandırılmalı. Bunlar kamu olanaklarını kullanıp halkın belini kırıyor."

ANKARA - TBMM Kamu Vakıflarıyla İlgili Araştırma Komisyonu Başkanı İrfan Gündüz, kamu vakıflarının haracın aracı olduğunu söyledi. Kamu vakıf ve derneklerinin elinde 1.5 katrilyon liralık bir kaynak olduğunu anlatan Gündüz, kamu kaynaklarıyla elde edilen vakıf mallarının tekrar kamuya kazandırılması gerektiğini söyledi.
Çalışma süresi dolan ve taslak raporunu tamamlamak üzerene olan Kamu Vakıflarıyla İlgili Araştırma Komisyonu'nun başkanı Gündüz, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gündüz, vakıflarla ilgili komisyonun kurulmasından sonra 5072 sayılı kanunla vakıf ve dernekler ile sandıkların kamu kaynaklarını kullanmalarının önünün kesildiğini hatırlattı. Gündüz, bu yasanını delinmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
Kamunun olanaklarının yetmediği yerde vakıfların, özel olanaklar kamuya aktarılarak 'bir takım hizmetlerin halka götürülmesi' gibi çok masum gerekçelerle kurulduğunu anlatan Gündüz, bu vakıf ve derneklerin kamunun kaynağı, personeli ve her türlü araç-gerecini kullandığını, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşın ise belini kırar hale geldiğini ifade etti. Gündüz, kamu vakıf ve derneklerinin adı konmamış vergi ve haracın aracı haline geldiğini, yapılan bağışların da asla gönüllü olmadığına dikkat çekti.
Devlet Denetleme Kurumu, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu gibi kurumlar ile vakıflarda yaptıkları denetimlerde pek çok yolsuzluk, usulsüzlük ve soygunu tespit etteklerini belirten Gündüz, bunlarla ilgili cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Gündüz, vakıf ve derneklerin kamu kaynaklarını kullanarak elde ettikleri 1.5 katrilyonluk kaynağı bulunduğunu saptadıklarını aktarırken, şöyle dedi: "Bu miktar tespit edebildiğimiz miktardır. Daha fazla da olabilir. 5072 sayılı yasanın eksik kalan tarafı var. Vakıf, dernek ve yardımlaşma sandıklarının kamu kurumlarıyla ilgisi kesildi ama bunların kamu kaynakları kullanarak elde ettikleri malvarlıkları da yeniden bu kurumlara kazandırılmalı."