Vakıflar eh işte!

AB'nin istediği vakıflar yasa tasarısı Başbakanlığa sunuldu. Tasarıya göre vakıflar yine izinsiz mülk edinemeyecek. Tasarının
olumlu yanı, Müslim-gayrimüslim ayrımını ortadan kaldırması.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Hükümetin, AB sürecinde öncelikli yasalar arasına aldığı, cemaat vakıflarının denetimleri ve mülk edinmelerini de düzenleyen vakıflar yasa tasarısı Başbakanlığa sunuldu. Taslak, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir komisyon tarafından, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili devlet kurumlarınının da görüşleri alınarak hazırlandı. Tasarıda, vakıfların kuruluşu, yönetimi, faaliyetleri, bütün vakıf taşınır ve taşınmazları ile gelir-gider usul ve esasları düzenleniyor.
Başbakan'a brifing
Başbakanlığa sunulmadan önce tasarı hakkında, vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in de katılımıyla, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e brifing verildi. Tasarı, vakıflarla ilgili düzenlemelere 'hassas devlet birimlerinin' görüşleri alındıktan sonra, Erdoğan ve Gül'ün de itiraz ve görüşleri dikkate alınarak yeniden düzenlendi. Tasarının Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek en kısa zamanda Meclis'e sevk edileceği ve hızla yasalaştırılacağı belirtiliyor.
Güvenlik kaygısı sürüyor
Tasarıda, gayrimüslim cemaatleri ve AB'den gelen taleplere karşın denetim ve mülk edinme konusundaki iç güvenlik hassasiyetinin sürdüğü belirtiliyor. Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıflar üzerindeki, mevcut yasada da yer alan denetim ve mülk edinmedeki vesayeti sürecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü denetmenleri, cemaat vakıflarını AB ülkelerinde uygulandığı gibi, beyan üzerinden değil, vakıf merkezine giderek yerinde denetleyecek. Genel müdürlük, vakıflar konusunda 'hem karar hem denetim mercisi' özelliğini sürdürecek.
Tapu yok, yararlanma var
Cemaat vakıflarının mülk edinmesinde de köklü bir değişikliğe gidilmedi. Vakıflar, dini, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinmek ve mallar üzerinde tasarrufta bulunmak istediklerinde önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuracak. Buradan çıkacak olumlu kararla da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izni de alınarak mülk edinilebilecek. Cemaat vakıflarına, hak iddia ettikleri büyük arazilerin tapusu verilmeyecek, sadece yararlanma hakkı tanınacak. Tasarıda, müslim ve gayrimüslim Türk vatandaşları arasındaki, vakıflarla ilgili ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, Müslüman olup olmadığına bakılmaksızın bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kurduğu vakıflar aynı yasaya tabi olacak, vakıflar arasında bir fark gözetilmeyecek. Mevcut uygulamada, Türkiye'deki vakıfların faaliyetleri, Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddeleriyle 2762 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Bu da, azınlık vakıf temsilcileriyle AB'nin 'Ayrımcılık yapılıyor' eleştirilerine neden oluyordu.