Vatandaşta uzlaşma yok

Vatandaşta uzlaşma yok
Vatandaşta uzlaşma yok
Yeni anayasada vatandaşlık tanımına her parti farklı bakıyor. AK Parti 'Türklük' tanımına yer vermezken, MHP mevcut tanımda ısrarcı. CHP'de 'Türk ulusu' ağır basıyor. BDP ise din, dil, ırk ayrımına karşı.
Haber: TARIK IŞIK - tarik.isik@radikal.com.tr / Arşivi

ANKARA- Meclis’te temsil edilen dört siyasi partinin, yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırladıkları taslaklarda tartışmalı konuların başında ‘vatandaşlık tanımı’ geliyor. Bu dört partinin konuya yaklaşımı ise birbirinden oldukça farklı. AK Parti hazırladığı taslakta tanıma ‘Türklük’ kavramını koymazken, CHP ’de, ‘Türk ulusu’ ifadesinin kullanılma eğilimi ön plana çıkıyor. MHP ise mevcut anayasadaki tanımın korunması konusunda ısrarcı.
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, dört partiden, temel hak ve özgürlüklerle ilgili görüşülmemiş tüm maddeler hakkındaki görüşlerin istenmesine karar verilmişti. Bunun üzerine partiler kendi aralarında çalışarak önerilerini hazırlamıştı. Partilerin hazırladıkları taslakta yeni anayasada ifade edilecek ‘vatandaşlık’ tanımı ile ilgili şu görüşler yer alıyor:
Mevcut 82 Anayasası’nın 66’ncı maddesinde Türk vatandaşlığı tanımlanırken, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” deniliyor. AK Parti’nin taslağında ise vatandaşlığın bir hak olduğu ve kanunla düzenleneceği ifade ediliyor. Taslakta Türklüğe atıf yapılıyor.
CHP’de henüz net bir karar verilmemesine karşın, ulusalcı ve yenilikçi kanat arasındaki çekişme devam ediyor. ‘Türk Ulusu’ ile ‘Anayasal vatandaşlık’ kavramları arasında partinin gidip-geldiği, son sözü ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ’nun söyleyeceği ifade ediliyor. Ancak ibrenin, ‘Türk Ulusu’ndan yana olduğu belirtiliyor.
MHP, anayasada yer alan tanımın korunmasından yana.
BDP’nin taslağında ise, “Vatandaşlığın kazanılmasında, kullanılmasında ve kaybedilmesinde dil, din, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve benzeri farklılıklar gözetilemez. Vatandaşlığa ilişkin esaslar kanunla düzenlenir. Hiç kimse kendi isteği dışında vatandaşlıktan çıkartılamaz” deniliyor.