Vetolu yasayı delme girişimi

Hükümet, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği, halen TBMM'de bekleyen Kamu Yönetimi Temel Yasası'ndaki bazı düzenlemeleri, ayrı tasarılar halinde Meclis'e getiriyor.

ANKARA - Hükümet, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği, halen TBMM'de bekleyen Kamu Yönetimi Temel Yasası'ndaki bazı düzenlemeleri, ayrı tasarılar halinde Meclis'e getiriyor. Dünkü Bakanlar Kurulu'ndan sonra bir açıklama yapan hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün il özel idarelerine devrini öngören yasa tasarısının TBMM'ye sevkini kararlaştırdıklarını söyledi. Buna göre İstanbul ve Kocaeli dışındaki illerde bulunan Köy Hizmetleri genel müdürlükleri, çalışanları ve ekipmanlarıyla birlikte il özel idarelerine devredilecek.
Köy Hizmetleri'nin il özel idarelerine devri, Cumhurbaşkanı Sezer'in veto ettiği ve halen TBMM'de bekletilen kamu yönetimi temel yasa tasarısında düzenlenmişti. Hükümetin bu adımı, vetolu tasarıdaki bazı düzenlemeleri acilen gerçekleştirmek için attığı kaydediliyor.
Çiçek konuyla ilgili bir soru üzerine, düzenlemenin acilen yapılması gerek-
tiğini belirtirken, kamu reformu tasarısına aykırı bir durum olmadığını bildirdi. Çiçek, Köy Hizmetleri ile ilgili düzenlemenin kış mevsimine girilmesi nedeniyle aciliyet kazandığını kaydetti.
Arsa Ofisi TOKİ'de
Çiçek, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devrine ilişkin tasarının da TBMM'ye sevkine karar verdiklerini belirtti. Çiçek, tasarının yasalaşmasıyla konutla ilgili işlemlerin tek elden yürütüleceğini ifade ederken, bir soru üzerine, devredilen kurumlardaki çalışanların özlük haklarında kayıp meydana gelmeyeceğini, işten çıkarma da olmayacağını kaydetti.
Çiçek, atıl devlet kurumlarının kapatılması ya da birleştirilmesiyle sağlanan tasarrufa, kapatılan adliyeleri örnek verdi: "136 ilçede dava sayısı az olduğu için adliyeleri kapattık, yaklaşık 100 trilyon kâr elde ettik."