Yalman: Tek adam anlayışı sona eriyor

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin geleneksel yönetimi ifade eden tek adam anlayışının sorgulanmasına neden olduğunu belirterek, liderlik anlayışının da yavaş yavaş boyut değiştirdiğini söyledi.

ANKARA - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin geleneksel yönetimi ifade eden tek adam anlayışının sorgulanmasına neden olduğunu belirterek, liderlik anlayışının da yavaş yavaş boyut değiştirdiğini söyledi.
Kara Harp Okulu'nda dün başlayan 'Uluslararası Liderlik Sempozyumu'nun açılışını yapan Yalman, liderlik konusunun 'bir şeyin nasıl yapılacağından çok liderin nasıl davranacağıyla ilgili olduğunu' belirterek, liderlerin genellikle net bir hedefleri ve bunun için planları olduğunu ifade etti. Klasik liderlik anlayışından günümüzdeki liderliğe geçişte en önemli özelliklerden birinin, çabuk ve isabetli karar verebilme olduğunu vurgulayan Yalman, şunları anlattı: "Bilginin rekabetçi avantaj faktörü haline geldiği, sorumluluğun yaygınlaştığı, lider-ekip bütünleşmesinin önem kazandığı bilgi toplumlarında karizmatik liderliğin geçerliliği artık tartışılıyor. Bu nedenle bilgi toplumunda liderlik gücünü, bilgiye ulaşabilme ve kullanabilme yetkinliğinden almakta. Yani bilgi sahibi olmak ve onu kullanabilmek önem arz etmektedir. Bundan böyle liderler sadece uzmanlıklarıyla, otorite veya karizmalarıyla etkili olmayacak."
Yeni liderin özellikleri
Bilgi toplumunda liderlerin entelektüel özelliklerinin öne çıktığını vurgulayan Yalman, günümüz liderlerinde aranan özellikleri şöyle sıraladı: "Katılımcılığa önem vermek, kendilerini ön plana çıkarmamak, sürekli öğrenmeyi teşvik etmek, sorumluluğu paylaşmak ve bilgi teknolojilerinden faydalanmasını bilen tarz sergilemek."