Yargı: Savunma şeffaf olmalı

Anayasa Mahkemesi, savunmada şeffaflık istedi. Mahkeme, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren yabancı ülke ve kuruluşlarla savunma ve...

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, savunmada şeffaflık istedi. Mahkeme, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren yabancı ülke ve kuruluşlarla savunma ve güvenlik amaçlı hibe anlaşmalarının Resmi Gazete'de yayımlanmamasını öngören düzenlemeyi iptal etti.
CHP'nin 4969 sayılı Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı dava, esastan sonuçlandırıldı. Mahkeme, yasanın yabancı ülke ve kuruluşlara yapılacak savunma ve güvenlik amaçlı hibe anlaşmalarının Resmi Gazete'de yayımlanmayacağını öngören maddesini Anayasa'ya aykırı buldu. Ancak mahkeme, uygulamada yasal boşluk doğmaması için gerekçenin yayımından itibaren üç ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. TBMM, geçen sürede mahkemenin iptal gerekçesi doğrultusunda yeni düzenleme yapacak.