'Yargıdaki çeteler güven eksikliğinden'

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma İlkesi Işığında Hukuk Devleti ve Yargı Reformu...

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Adil Yargılanma İlkesi Işığında Hukuk Devleti ve Yargı Reformu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve Ceza Hukuku Açısından' başlıklı raporu, kamuoyuna açıkladı. Toplam 185 sayfadan oluşan raporda, özetle şu görüşlere yer verildi:

  • Hızlı ve adil yargılama gerçekleşmeyince 'çek, senet mafyası ve tahsil çeteleri' dediğimiz, yasadışı gruplar ortaya çıkmaktadır.
  • Memurların Yargılanması Hakkındaki Kanun da yürürlükten kaldırılmalı.
  • Anayasa'nın 141. maddesinde, değişiklik yapılarak, dava sürecinin uzaması engellenmeli.
  • Adli kontrol kabul edilerek, tutuklama istisna haline getirilmeli. Teminatla salıverme yaygınlaştırılmalı.
  • İşkence, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele ile toplanan delillere dayanılması, hakkaniyete uygun yargılamayı ihlal etmektedir.
  • Kolluk ve savcılıkta alınan ifadenin tutanağının delil olmayacağı kanuna açıkça yazılmalıdır. 24 saat nöbetçi 'Özgürlükler Hâkimi' bulundurulmalıdır.
  • Ölünceye kadar müebbet hapis düzenlemesi tekrar gözden geçirilmeli,
  • TCK 159'da yer alan, hükümetin manevi şahsiyetini tahkir etme suçu kaldırılmalı.
  • "Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine, yargı mercilerine başvurulamaz" hükmü yeniden gözden geçirilmeli. YAŞ kararlarının sadece idari işlem niteliğinde olanlarının denetime açılması yönünde bir değişiklik yapılmalı.