Yargıtay Başkanı Özkaya aklandı

Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya hakkındaki suçlamaları karara bağladı: Ceza davası açılması da, disiplin soruşturması yapılması da gerekli değil.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Çete reisi Alaattin Çakıcı lehine yargıda yürütülen kulisle ilgili olarak hakkında önsoruşturma yapılan Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya aklandı. Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, Özkaya hakkında ceza davası açılmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verdi. Kurul, Özkaya için disiplin soruşturmasına da gerek görmedi; ancak adli yıl açılışında "Adalet leke kaldırmaz" diyen Yargıtay 1. Başkanvekili Mater Kaban, kararın bu bölümüne karşı oy kullandı.
Söz konusu dosya MİT'çi Kâşif Kozinoğlu ile müteahhit Hakkı Suha Şen'in, Çakıcı'nın davası Yargıtay aşamasındayken, konuyla ilgili Özkaya ile görüştüklerinin saptanması üzerine İstanbul Başsavcılığı'nca hazırlanmıştı. Dosya, gereği yapılmak üzere 16 Ağustos tarihinde Yargıtay'a gönderilmişti.
Önsoruşturma kararı
MİT'çi Kozinoğlu ile Çakıcı konusunda görüştüğünü kabul eden Özkaya, bunu Kozinoğlu'nun 'devlet sırrını tevdi etmesi' nedeniyle yaptığını belirtmiş, verdiği bilgilerin de herkesin öğrenebileceği bilgiler olduğunu öne sürmüştü. Bunun ardından Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu, bire karşı sekiz oyla hakkındaki iddiaları ciddi bulduğu Özkaya için önsoruşturma açılmasını kararlaştırmış, 3. Ceza Dairesi Başkanı Birsin Tüzinal'ı muhakkik olarak görevlendirmişti.
Tüzinal, geçen ay bitirdiği raporunda, ifadesine başvurma gereği duymadığı Özkaya hakkında ceza soruşturması açılmasına gerek olmadığını savunmuştu. Özkaya hakkındaki son sözü dün Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu söyledi. Kurul, Özkaya için ceza soruşturması açılmasına gerek olmadığına oybirliğiyle karar verdi.
Kaban'dan karşı oy
Kurul, Özkaya hakkında disiplin soruşturması açılmasına da gerek görmedi. Ancak bu karar oybirliğiyle değil, bire karşı sekiz üyenin oyuyla, yani oyçokluğuyla alındı. Yeni adli yıl açılış konuşmasında "Adalet en ufak lekeyi kaldırmaz" diyen Mater Kaban, soruşturma konusu tutum ve davranışlar nedeniyle Özkaya'nın Disiplin Kurulu'na sevkini istedi.
Karar 'kesin'
Bu kararla MİT-Çakıcı-Yargıtay dosyasının Yargıtay ayağı cezasızlık kararıyla kapatılmış oldu. Çünkü, karar kesin nitelik taşıyor. Özkaya hakkında disiplin soruşturması açılsaydı da yine aklanabilecekti. Ancak, Neşter-2 soruşturmasında iki yargıca uygulandığı gibi kendisine uyarma cezası verilebilecek veya 'görevinden istifaya davet' edilebilecekti.
Yalçınkaya'nın durumu
Dosya kapsamında Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Yalçınkaya hakkında da Adalet Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştı. Bu dosya henüz sonuca bağlanmadı, ancak önceki gün, adı bu kez de Sedat Peker dosyasında geçen Yalçınkaya, kendi isteğiyle Yargıtay'daki görevinden ayrıldı ve Kazan'a savcı olarak atandı.