Yargıtay çuvaldızı kendisine batırdı

Yargıtay çuvaldızı kendisine batırdı
Yargıtay çuvaldızı kendisine batırdı
Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

ANKARA - Yargıtay Genel Sekterliği tarafından hazırlanan ‘Yargıtay 2011 Faaliyet Raporu’nda önemli değerlendirmelere yer verildi. Raporda, Yargıtay personelin nitelik açısından yetersiz olduğu, dosyaların güvenli biçimde saklanmadığı, insan hakları ve yargıya ilişkin konularda politika oluş-
turacak birimler bulunmadığının altı çizildi. Yargıtay’ın personel yönünde büyümesine rağmen yükü sorunun devam ettiği de vurgulandı.
Yüksek Mahkeme’ye yönelik önemli eleştirilerin yer aldığı Yargıtay raporunda şu tespitler öne çıktı: “Fiziki yapı yetersiz, olanaklar rasyonel kullanılamıyor. Mensupların yüksek lisans, doktora ve bilimsel çalışmalarına olanak sağlanmıyor. Yargıtay çalışanlarının seçiminde, alımında ve dağıtımında iş gerekleri yeterince gözetilmiyor. 2011 yılında 2010 yılına göre devreden dosyalarla birlikte iş yükü Hukuk Dairelerinde yüzde 11 oranında, Ceza Dairelerinde yüzde 32 oranında ve Cumhuriyet Başsavcılığında yüzde 16 oranında artmıştır. Bu durum Yargıtay’ın çözüme kavuşturulması gereken en büyük sorunudur.”