Yargıya yeni düzen getiren iki kanun

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni Türk Ceza Kanunu üzerindeki incelemesini sürdürürken, yargıya yeni düzen getiren istinaf mahkemelerinin kuruluş ve çalışmalarına ilişkin iki yasayı onayladı.

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni Türk Ceza Kanunu üzerindeki incelemesini sürdürürken, yargıya yeni düzen getiren istinaf mahkemelerinin kuruluş ve çalışmalarına ilişkin iki yasayı onayladı.
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'la, ilk derece mahkemeleri hukuk ve ceza mahkemeleri; adli yargı ikinci derece mahkemeleri de bölge adliye mahkemeleri olarak adlandırıldı. Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ise miktarı 1 milyar lirayı geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlara karşı istinaf yoluna gidilemeyeceği düzenlemesini getirdi.