Yeni anayasa için kamerayı çalıştırdı

Yeni anayasa için kamerayı çalıştırdı
Yeni anayasa için kamerayı çalıştırdı
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeni anayasa çalışmalarına halkın katılımını arttırmak amacıyla bir tanıtım filmi hazırladı

Aynı zamanda komisyon üyesi olan BDP milletvekili yönetmen Sırrı Süreyya Önder tarafından hazırlanan filmde, yeni anayasanın demokratik , özgürlükçü, eşitlikçi, hukukun üstünlüğüne dayanan ve insan haklarının güvencesi olacağının altı çiziliyor.

 

Adobe Flash Player YükleAdobe Flash Player Yükle