Yeni tasarı ne getiriyor?

Tartışılan tasarı, meslek liselerinde halen 0.3 olan katsayıyı genel liselerdeki gibi, alanlarına göre kademeli bir biçimde 0.45, 0.6 ve 0.8'e yükseltiyor.

İSTANBUL - Hükümetin hazırladığı tartışma yaratan yasa tasarısı, ortaöğretim başarı puanının (OÖBP) ÖSS'deki etki oranını imam-hatiplerle düz liseler için eşit hale getiriyor. Kilit nokta imam-hatiplerin ve diğer meslek liselerinin 0.3 olan katsayısının, düz liselerdeki gibi kademeli olarak 0.45, 0.6 ve 0.8'e yükseltilmesi. Tasarı yasalaşırsa katsayıların etkisi şöyle olacak:

 • OÖBP'si 80 olan imam-hatip lisesi mezunu (sözel) Sözel bölüm (tarih, coğrafya, anaokulu öğretmenliği, halkla ilişkiler vb...) tercih ederse: ÖSS puanına 80x0.8 =64 puan eklenecek.
  Eşit ağırlıklı bölüm (hukuk, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler gibi...) tercih ederse: ÖSS puanına 80x0.6 =48 puan eklenecek.
  Sayısal bölüm (mühendislikler, matematik, fen bilimleri...) tercih ederse: 80x0,45 =36 puan eklenecek.
 • OÖBP'si 80 olan bir endüstri meslek lisesi mezunu (sayısal)
  - Sözel bölümlere girmek için 36, eşit ağırlıklı bölüme girmek için 48 ve kendi alanı olan sayısal bölüme girmek için de 64 ek puan kazanmış olacak.
 • OÖBP'si 80 olan ticaret lisesi (eşit ağırlık)
  - Sözel bölüme girmek için 36, sayısal bölüm için 48 eşit ağırlıklı bölüme girmek için de 64 ek puan alacak.
  Mevcut uygulama nasıl?
 • OÖBP'si 80 olan meslek lisesi öğrencileri, sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı dört yıllık bir bölüme girmek için (80x0.3 = 24) ek puan alıyor.
 • Meslek lisesi öğrencileri kendi alanlarındaki iki yıllık yüksekokullara sınavsız girebiliyor.
 • Kendi alanlarının devamı niteliğindeki dört yıllık fakültelere girebilmek için (80x0,8=64) + (80x 0.24=19.2) = 83.2 ek puan alıyor ve ÖSS sonucuna ekliyor.
  Düz liselerdeki durum
  Bu, düz liseler için geçerli sistemin aynısı. Sözel bölümde okuyan OÖBP'si 80 olan öğrenci, meslek liselerinde olduğu gibi aynı katsayıyla çarpılarak sözel için 64 (0.8 ile çarpılıyor), eşit ağırlık için 48 (0.6 ile çarpılıyor), sayısal için 36 (0.45 ile çarpılıyor) ek puan alacak. Düz liselerle meslek liseleri arasında ÖSS için fark kalmayacak. Yeni sistem OÖBP'si 80 olan imam-hatip öğrencisine, sözel bölüm tercihinde 40, eşit ağırlıkta 24, sayısalda 12 puan avantaj getiriyor.