Yeni TCK mahkemelik

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni TCK'da iki maddenin iptali istemiyle açtığı davayı, esastan görüşmeye karar verdi. CHP 184. maddenin 5. fıkrası ile 344. maddeye itiraz etmişti.

ANKARA - Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni TCK'da iki maddenin iptali istemiyle açtığı davayı, esastan görüşmeye karar verdi. CHP 184. maddenin 5. fıkrası ile 344. maddeye itiraz etmişti. 184/5. fıkra: Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı bina yapmak, yaptırmak, izin almadan şantiyelere elektrik, su ve telefon bağlanmasına izin vermek suçlarından dava açılmaması, açılan davaların düşmesi ve mahkûmiyetlerin ortadan kaldırılması. 344: Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçlarının cezalandırılmasını öngören 181 ve 182. maddelerin birinci fıkralarının iki yıl sonra yürürlüğe girmesi.