Yeter ki, vekil tatile çıksın!

TBMM tatile girmeden önce çok sayıda yasayı çıkarmak isteyen hükümet, Meclis'in hızlı çalışması için, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği içtüzüğün 'temel yasa' düzenlemesini yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - TBMM tatile girmeden önce çok sayıda yasayı çıkarmak isteyen hükümet, Meclis'in hızlı çalışması için, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği içtüzüğün 'temel yasa' düzenlemesini yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor. Buna göre en az 40 maddelik tasarı ve teklifler Genel Kurul'da bölümler halinde görüşülecek. Böylece vekiller 15 Temmuz'da tatile çıkabilecek.
AB'den müzakere takvimi alabilmek için yasal düzenlemelere hız veren hükümet, Meclis tatile girmeden önce de uyum yasalarını Meclis'ten çıkarmayı hedefliyor. Ancak çoğu kapsamlı düzenlemeleri içeren tasarı ve tekliflerin Meclis'teki görüşülme takvimi de hükümeti düşündürüyor. Bu nedenle, yasaların Genel Kurul'da hızlı görüşülmesini sağlayan içtüzük değişikliği yeniden gündeme alınacak. AKP grup başkanvekillerinin verdiği ve 10 Haziran 2003 tarihinde Anayasa Komisyonu'nda CHP'lilerin karşı çıkmasına rağmen kabul edilen teklif, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından 'muhalefetin sesi kısılıyor' gerekçesiyle iptal edilmişti.
AKP'nin önerisine göre en az 40 maddelik tasarı ve teklifin Genel Kurul'daki özel görüşme ve oylama usulüne Danışma Kurulu'nun oybirliğiyle karar verilebilecek. Uzlaşma sağlanamaması halinde, kapsamlı kanunların bölümler halinde görüşülmesine ve her bölümün en çok 15 maddeyi geçmemek kaydıyla hangi maddelerden oluşacağına, Genel Kurul'ca karar verilebilecek.