YÖK Başkanı: Mümkün değil

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, türbanın vakıf üniversitelerinde serbest olamayacağını söyledi.

ANKARA - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, türbanın vakıf üniversitelerinde serbest olamayacağını söyledi. Teziç, Başbakan'ın vakıf üniversitelerinde türban kullanılabileceğine ilişkin görüşünü şöyle değerlendirdi:
"Yükseköğretim Kanunu devlet ve vakıf üniversitelerini 'kamu tüzelkişilikleri olarak' tanımlar. Kanunun, üniversitelerle ilgili tanımı çok açık. Bu bakımdan devlet üniversitesinde dinsel simge biçimine dönüşmüş olan giysi biçiminin, vakıf üniversitelerinde hukuken olması da mümkün değil. Temennilerle değil hukukla değerlendirilmeli. Hukuk da böyle söylüyor. Beğenelim beğenmeyelim ama bizi bağlıyor. Vakıf üniversitelerinin
böyle bir serbestliğe sahip olabilecekleri yönünde hukuk bir kapı açmıyor."