YÖK öğrenci affına karşı

Yükseköğretim Genel Kurulu, 'öğrenci affı'na ilişkin kanun teklifleri konusunda olumsuz görüş bildirdi.

Yükseköğretim Genel Kurulu, 'öğrenci affı'na ilişkin kanun teklifleri konusunda olumsuz görüş bildirdi. YÖK, konuya ilişkin görüşünü bir yazıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdi. Yazıda, Yükseköğretim öğrenci affına ilişkin kanun teklifleri ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndan görüş istendiği belirtildi. Yazıda, kanun teklifleriyle, 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim görmekteyken kaydı silinen öğrencilere sınav, bütünleme ve devam hakkı tanınması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yabancı dil sınavında 100 üzerinden 50 puanın yeterli görülmesi, yardımcı doçentlerde çalışma sürelerindeki sınırlamanın kaldırılması, 2000-2001 yılından bu yana yükseköğretim öğrencilerine verilen disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla kaldırılması yönünde düzenleme yapıldığı anımsatıldı.
Yazıda, "Kanunun konusu, amacı, kapsamı ve süresi konusunda etraflı bir araştırma ve inceleme yapılmaksızın, başka bir anlatımla altyapısı oluşturulmadan hazırlanacak böyle bir kanun teklifinin kamu yararına uygunluğu tereddütlere yol açacağından teklifin uygun olmadığına karar verildi" denildi.