YÖK Yasası'nda gözler Sezer'de

Kurul tasfiye oluyor
ÖSS'de imam-hatipler lehine katsayıyı değiştiren ve YÖK'ü tasfiye eden tasarı kabul edildi. Hükümetle CHP, YÖK, rektörler ve TSK arasında tartışmalara yol açan yasa için tüm gözler Cumhurbaşkanı Sezer'de.
CHP de dava açacak
Sezer, yasayı veto ederse söz tekrar Meclis'in olacak. Yasa ikinci defa aynen geçerse bu sefer Sezer, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilecek. Ayrıca CHP de Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıklamıştı.
AKP'de iki görüş
İktidar partisi ise Sezer'in yasayı veto etmesi halinde ne yapacağını tartışıyor. AKP'de iki görüş var: Veto gelirse direnmeyelim. Aynen çıkaralım, tartışmayı Anayasa Mahkemesi kararıyla noktalamak en doğrusu.

Uykusuz 18.5 saat


Meclis'te önceki gün saat 15.30'da başlayan YÖK Yasası görüşmeleri dün saat 10.07'de bitti. 18.5 saat süren görüşmelerde gergin anlar yaşandı. Vekiller oylama aralarında, sıralarda ve otomobillerinde uyudu.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi
DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Üniversiteye giriş sınavındaki katsayıyı eşitleyen YÖK tasarısı, dün yasalaştı. CHP'nin katılmadığı oylamada 258 AKP'li hazır bulundu. 254 kabul, dört ret oyu çıktı.
TBMM Başkanıvekili Nevzat Pakdil tarafından imzalanan ve dün akşam Çankaya Köşkü'ne gönderilen yasayı, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 15 gün inceleme süresi bulunuyor. Sezer, bu süre içinde yasayı onaylayabileceği
gibi bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade edebilecek. TBMM, yine aynen kabul ettiği takdirde Sezer, yasayı 15 gün içinde onaylamakla yükümlü. Bu durumda Sezer, Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilecek. Sezer bunu yapmasa bile, CHP yasayı Yüksek Mahkeme'ye götürecek.
AKP çıkış yolu arıyor
Meclis'te dün sabaha kadar süren görüşmede, kulisler hareketliydi. AKP'liler, yasanın veto edilmesi halinde izlenecek yöntemi tartıştı. Bazı AKP'liler toplumdaki gerginliği dikkate alarak imam-hatiplerle ilgili düzenlemenin gündemden çıkarılmasını istiyor. Böylece olay Anayasa Mahkemesi'ne de gitmeyeceğinden, imam-hatip konusunda türban gibi 'ileride değişmeyecek ve kesin' bir karar oluşmayacak. İmam-hatip sorunu gerilim geçtikten sonra yeniden gündeme getirilerek istenildiği gibi çözülecek. Diğer grup, imam-hatip sorunundan tamamen kurtulmak için olayın Anayasa Mahkemesi'nde karara bağlanmasını istiyor. Bu grup, karar olumlu da olumsuz da olsa imam-hatip meselesinin gündemden düşeceğini savunuyor. Karar olumsuz çıkarsa AKP'nin, "Elimizden geleni yaptık" diyerek, tabanının baskısından kurtulacağı belirtiliyor.
Hükümet, Genel Kurul'daki görüşmede 11 maddelik YÖK yasa tasarısının bazı maddelerini değiştirdi. YÖK'ü yeniden yapılandıran maddedeki, 'Kurul Anayasa'da kendisine verilen koordinasyon ve denetim dışındaki yetkilerini üniversitelere devredebilir' ifadesi metinden çıkarıldı.
Genelkurmay açıklamasında, bu düzenlemeye yer verilerek, 'Yetki devriyle amaçlanan hususlar üzerinde hassasiyetle durulması gerekmekte' denilmişti. AKP, söz konusu ifadeyi çıkarmakla 'Anayasa'ya aykırılık' ifadesini yasadan ayıklamış oldu.
Yükseköğretime giriş yönetmeliğinin Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından çıkarılmasını hükme bağlayan yasa şöyle:
YÖK tasfiye edilecek

 • YÖK'ün üye sayısı 22'den 16'ya inecek. YÖK, Cumhurbaşkanı, hükümet ve Üniversitelerarası Kurul'ca atanacak beşer ve Genelkurmay'ca seçilen bir üyeden oluşacak. Başkanı üyeler kendi aralarından seçecek. Bir ay içinde YÖK'e üye seçemeyen kuruluşların yerine 15 gün içinde Cumhurbaşkanı atama yapabilecek. Başkan ve kurul üyelerinin görev süresi, dört yıl olacak. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte YÖK Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu başkan ve üyelerinin görevleri sona erecek. Bu kişiler yeni YÖK başkanı ve üyeleri başlayıncaya kadar görevlerine devam edecek.
  İmam-hatiplerin önü açıldı
 • Yükseköğretime giriş yeniden düzenlendi. Genel lise, mesleki ve teknik lise mezunları ile Anadolu liseleri arasındaki farklı katsayı uygulaması kalkıyor.
  Buna göre, MEB, genel liselerle mesleki-teknik liselerin bölümlerini sözel (SÖZ), eşit ağırlık (EA) ve sayısal (SAY) puana göre üç grupta toplayacak. YÖK, hangi lise programlarının hangi yükseköğretim programına karşılık geldiğini belirleyecek.
  Ortaöğretim başarı puanları (OÖBP) 0.8, 0.6, 0.45 katsayılarıyla çarpılacak. SÖZ, SAY, EA mezunları, kendi alanlarına yönelirse, OÖBP'leri en yüksek katsayı 0.8'le çarpılacak. SÖZ mezunları, EA'ya dayalı program seçerse OÖBP'si 0.6, SAY'a dayalı program seçerse 0.45'le çarpılacak.
  SAY mezunları, EA'ya dayalı program seçerse OÖBP'si 0.6, SÖZ'e dayalı program seçerse 0.45'le çarpılacak. EA mezunları, SÖZ'e dayalı program seçerse OÖBP'si 0.45, SAY'a dayalı program seçerse 0.6'yla çarpılacak. Sınav soruları 2005'ten itibaren tüm müfredatı kapsayacak. Dil sınavı ve puan türüyle bu adayların yerleştirilmesine ilişkin esasları YÖK belirleyecek.
 • 2004-ÖSS'ye mahsus olmak üzere alanları ortak olarak belirtilen yükseköğretim programlarına girişte OÖBP'ler 0.8'le çarpılacak. SAY mezunu EA'yla öğrenci alan işletme okumak isterse OÖBP'si 0.6 yerine 0.8'le çarpılacak.
  Göreve son vermeye son
 • YÖK'ün, 'Rektörün önerisi üzerine veya doğrudan öğretim elemanlarının kurumla ilişkisini kesme' görevi sona erdi. YÖK rektörlerin disiplin işlerini yürütecek.
 • Yardımcı doçent atamalarında kadro ilanı yapılacak. Yardımcı doçentler, birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilecek. Doçentlik sınavına başvuruda, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik unvanı kazandıktan sonra alanında en az dört yıl çalışmış olma koşulu kalktı.
  Öğrenciye oy hakkı
 • Öğretim elemanları 'intihal' halleri dışında kazandıkları akademik unvanlarından yoksun bırakılamayacak. Sözleşmeyle araştırma için öğretim elemanı istihdam edilecek. Her üniversitenin öğrenci konseyi başkanı rektörlük seçiminde oy kullanacak. Sosyal Konsey kurulacak.


  18.5 saatlik gergin maraton
 • Görüşmeler, önceki gün saat 15.30'da başladı, dün sabah saat 10.07'de sona erdi. Vekiller oylama aralarında koltuklarda ya da arabalarında uyuyarak dinlendi.
 • CHP yasayı engelleyebilmek için bütün olanaklarını kullandı.
 • CHP'li Muharrem İnce, sabah saatlerinde Bakan Hüseyin Çelik'e, "15 saattir aralıksız çalışıyoruz. Bu İLO standartlarına, iş kanunlarına uygun mu? Anayasa Mahkemesi iptal ederse angarya olur mu?" diye sordu. İnce, meslek lisesi mezunları için ayrı bir üniversite sınavı yapılmasını önerdi.
 • CHP'li Ali Rıza Bodur, AKP'lilere "Diliniz kurusun", "Cehennemde yanacaksınız" diye laf atarken, CHP'li Hüseyin Bayındır, Bakan Çelik'in adını 'Gergin Bakan' olarak değiştirdi.
 • CHP'li Kemal Anadol da şunları söyledi: "Siz bu karşı devrim yasasıyla, laik Cumhuriyet'i ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Ancak 500 milletvekili dahi olsanız, Cumhuriyet'in temel ilkelerini değiştiremezsiniz."