YÖK'te yetki devri

YÖK Genel Kurulu'nun YÖK Yasası'nın 6. maddesi çerçevesinde 1994'te yürütme kuruluna devrettiği yetkilerin bir bölümünü geri alacak bir çalışma başlatıldı.

ANKARA - YÖK Genel Kurulu'nun YÖK Yasası'nın 6. maddesi çerçevesinde 1994'te yürütme kuruluna devrettiği yetkilerin bir bölümünü geri alacak bir çalışma başlatıldı.
İki kurulun çalışma alanlarını tespite yönelik oluşturulan komisyon çalışmasını tamamlayıncaya kadar yürütme kurulunun tüm yetkileri, genel Kurul'a devredildi. Genel kurulun 'daha etkin çalışmasını' öngören çalışma hakkında bilgi veren bir YÖK yetkilisi, düzenlemenin yeni üniversitelerin, programların açılması, kontenjanların belirlemesi gibi 'sorunlu konularda' yetki tartışmasına neden olduğunu söyledi. Genel kurulun devralması gündeme gelen yetkilerden bazıları şöyle: Üniversitelerin kadro işlemleri, faaliyet raporları, diplomaların denkliği, burslar, öğretim elemanlarının seçilmeleri, atanmaları, kurumlara dönüşler, statü değişiklikleri, ders yüklerinin tespiti, görevlendirmeleri ve diğer özlük işleri...