Yolsuzluk yasası yeni baştan yapılacak

Yolsuzlukla mücadele amacıyla hazırlanan, ancak alınacak önlemlerden çok, daha önce işlenmiş suçlar için 'öde kurtul' affıyla ses getiren Yolsuzlukla Mücadele Yasası tasarısı yeniden ele alınacak.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Yolsuzlukla mücadele amacıyla hazırlanan, ancak alınacak önlemlerden çok, daha önce işlenmiş suçlar için 'öde kurtul' affıyla ses getiren Yolsuzlukla Mücadele Yasası tasarısı yeniden ele alınacak. Hükümet tasarıyı TBMM'den geri çekmeyi önerirken, AKP grubu gerekli değişikliklerin TBMM Genel Kurulu'nda verilecek önergelerle de yapılabileceğini savundu. AKP'nin bu kararında aftan yararlanacakların sayısının 20 bini bulması, TMSF'nin telkinleri ve Avrupa Birliği'nin hükümete yönelik 'yolsuzlukla mücadele' eleştirileri etkili oldu.
18 Haziran'da TBMM Genel Kurul gündemindeki yerini alan Yolsuzlukla Mücadele Kanunu tasarısının Komisyon'da eklenen bazı düzenlemelerle çıkması halinde ciddi sorunlar yaşanabileceği sonucuna varıldı. TMSF'nin batık bankaların sahipleri başta olmak üzere, yapılmış anlaşmaları olumsuz etkileyeceği uyarısıyla birlikte, getirilen affın neden olacağı kaosu hesaba katan hükümet tasarıyı değiştirmeyi kararlaştırdı. Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in AKP grubuyla görüşmelerinde tasarının komisyona çekilmesi gündeme geldi. Ancak Komisyon Başkanı Köksal Toptan bunu reddedince, tasarının hükümet tarafından TBMM Genel Kurulu'ndan çekilmesi üzerinde duruldu. AKP grubu da gerekli düzeltmelerin Genel Kurul'da verilecek önergelerle yapılabileceğine dikkat çekti. AKP, gelecek hafta bu iki seçenek arasında tercih yapacak.
20 bin kişiyi kapsıyor
Hükümetin tasarıda yapmak istediği değişikliklerin TMSF'nin ve AB'nin uyarıla-rı çerçevesinde olacağı ifade edildi. Tasarı TBMM'de kabul edilmeden önce affın kapsamının daraltılacağı belirtildi. Hükümet, tasarıyı 4 Mayıs'ta TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Adalet Komisyonu'nda oluşturulan alt komisyon da tasarıya AKP'lilerin önergesi ve oylarıyla yaklaşık 20 bin kişiyi etkileyecek af maddesini eklemiş ve kabul etmişti. Kabul edilen önergeyle, zimmet, irtikap, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik, banka hortumcuları, kaçakçılık, organ mafyası suçlarından yargılananlar ve hüküm giyenler yasa çıktıktan sonra üç ay içinde cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmaları halinde affedilecekti.