Yüce Divan'a geçici üye

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi'nde, Yüce Divan sıfatıyla yargılama yaptığı dönemlerde diğer kurumlardan personel...

ANKARA - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi'nde, Yüce Divan sıfatıyla yargılama yaptığı dönemlerde diğer kurumlardan personel ile hâkim, savcı ve Sayıştay denetçilerinin geçici olarak görevlendirilmelerine imkân sağlayan yasayı onayladı.
'Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun'a göre, Yüce Divan sıfatıyla yapılan yargılamanın gerekli kıldığı hallerde genel, katma ve özerk bütçeli dairelerde çalışanlarla kurumlarının ve kendilerinin oluru alınarak, hâkim, savcı ve Sayıştay denetçileri Yüksek Mahkeme'de geçici olarak görevlendirilebilecek.
Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu konudaki talebi 10 gün içinde sonuçlandırılacak. Geçici görevlendirilenlere ödenecek zam, aylık ve tazminatlar kendi kurumlarınca ödenecek. Geçici görev süresi, ilgilinin, terfi ve emekliliğinde hesaba katılacak.