Yüce Divan'da ilk duruşma 2 Kasım'da

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan, 2 Kasım Salı günü Yüce Divan'da yargılanmaya başlanacak.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan, 2 Kasım Salı günü Yüce Divan'da yargılanmaya başlanacak.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, bugünkü toplantıda Ersümer ve Çakan'ın Yüce Divan'da yargılanmaları yönünde TBMM tarafından gönderilen dosyanın incelendiğini söyledi. Tensip kararının verilmesine engel bir durum bulunmadığını belirten Kılıç, Ersümer ve Çakan'ın Yüce Divan'da yargılanmalarına 2 Kasım Salı günü saat 10.00'da başlanacağını bildirdi.
Kılıç, bir soru üzerine, bu süreçte TBMM'nin raporunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve sanıklara gönderileceğini söyledi. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanacağı Yüce Divan'daki yargılamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı iddia makamında bulunacak. Davanın ilk duruşmasına sanıkların sorguları ile başlanacak. Usule ilişkin itirazlar olursa bunlar da ilk duruşmada değerlendirilecek.

YÜCE DİVAN'A SEVK KARARLARI

Ersümer'in Yüce Divan'a sevkini öngören TBMM Kararı'nda, Ersümer'in bakanlığı döneminde uyguladığı yanlış ve usulsüz enerji politikaları nedeniyle kamuyu zarara uğrattığı, görevini suiistimal ettiği ve yetkilerini aşıp salahiyetlerini amaç dışı kullanarak kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı kaydedildi. Kararda, Ersümer'in TCK'nın 'devlet alım-satımına fesat karıştırma' suçunu düzenleyen 205, 'görevi kötüye kullanmak' suçunu düzenleyen 240, 'rekabet koşullarını engelleme' hükmünü içeren 366 ve 'görevi ihmal' suçunu düzenleyen 230. maddelerine göre yargılanmak üzere Yüce Divan'a sevkine karar verildiği bildirildi.
TBMM'nin Çakan hakkındaki kararında da Çakan'ın görevini suiistimal ettiği ve yetkilerini aşıp salahiyetlerini amaç dışı kullanarak kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranıp, devlet alım satımına ve yapımına fesat karıştırarak kamu zararına yol açtığı belirtildi. Kararda, Çakan'ın bu eylemlerine uyan TCK'nın 205 ve 240. maddelerine göre yargılanmak üzere Yüce Divan'a sevkine karar verildiği ifade edildi.