Zina için tek yol var

Türk Ceza Kanunu tasarısında zinanın yeniden suç kapsamına alınabilmesi için Meclis İçtüzüğü'ne göre tek yolun 'tekriri müzakere' (yeniden görüşülme) yöntemiyle kabul edilen maddelerden birine fıkra olarak eklemek olduğu belirtildi.

ANKARA - Türk Ceza Kanunu tasarısında zinanın yeniden suç kapsamına alınabilmesi için Meclis İçtüzüğü'ne göre tek yolun 'tekriri müzakere' (yeniden görüşülme) yöntemiyle kabul edilen maddelerden birine fıkra olarak eklemek olduğu belirtildi. İçtüzüğe göre zinanın yeniden suç sayılmasına ilişkin hüküm son iki maddesine kadar kabul edilen TCK tasarısına ancak 'tekriri müzakere'yle girebilecek.
İçtüzüğün 89. maddesine göre, tasarı veya teklifin tümünün oylamasından önce belli bir maddesinin yeniden görüşülmesini ancak komisyon ya da hükümet gerekçeli bir önerge ile isteyebiliyor. Bu istem Danışma Kurulu'nun görüşü alındıktan sonra Genel Kurul'ca görüşmesiz ve işaret oyuyla karara bağlanıyor. Önerge sadece Adalet Komisyonu ya da hükümetin isteği ile Genel Kurul'da gündeme gelecek. AKP, ısrar ederse tasarının 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' başlıklı maddesinin yine görüşülmesini isteyecek.