'Zina'da uzlaşma sağlandı

TBMM'de eylülde yasalaşacak 346 maddelik TCK tasarısı üzerinde AKP ile CHP'nin uzlaşma arayışları dün sona erdi. Adalet Bakanı Çiçek, CHP lideri Baykal'la dün buluşurken, parti heyetleri gece boyu çalıştı ve 'zina'nın suç sayılmasında uzlaştı.
Zina konusundaki madde metni hazırlanırken Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki iptal kararı göz önünde bulundurulacak. Türbana ceza getirdiği yorumları yapılan ve bazı kisvelerin giyilmesini yasaklayan maddede ise mevcut TCK'ya dönüldü.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - AKP ve CHP, Türk Ceza Kanunu tasarısı üzerinde uzlaştı. Zina yeniden suç kapsamına alınırken, kamuoyunda 'türbana ceza' şeklinde yorumlanan hükümde mevcut durum korundu.
TBMM'nin 14 Eylül'de yapacağı olağanüstü toplantısında ele alınacak olan 346 maddelik TCK tasarısı üzerinde AKP ile CHP arasındaki uzlaşma arayışları dün gün boyu sürdü.
Uzun süren pazarlık
AKP'den Adalet Bakanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Grup Başkanvekili Haluk İpek, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Adalet Komisyonu üyesi Hakkı Köylü ile bir araya geldi. Görüşmeye CHP'den Genel Sekreter Önder Sav, Grup Başkanvekili Haluk Koç ve Adalet Komisyonu üyesi Orhan Eraslan da katıldı.
CHP lideri Baykal 20 dakika kalıp toplantıdan ayrılırken, iki parti arasında çalışmalar gece boyunca da devam etti. Heyetler dün gece de bir araya geldi.
Toplantının sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı Ancak, edinilen bilgiye göre AKP'nin 'zinanın yeniden suç olmasına' ilişkin öneriye CHP, 'kadın ve erkeğe aynı oranda ceza verilmesi ve resen soruşturma açılması' koşuluyla kabul etti. Bunun üzerine zina konusundaki madde metninin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda daha sonra hazırlanmasına karar verildi.
AKP temsilcileri 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' başlıklı 115. maddenin değiştirilmesi önerisinden CHP'nin de karşı çıkması üzerine vazgeçti.
Türbana ceza aynı kaldı
'Şapka, Türk harfleri ve giyilmesi yasak kisveler' başlıklı 222. madde, devrim yasalarına uymayanlara 3 aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörüyor. AKP, 'türbana ceza' şeklinde yorumlanan bu madde kapsamından 'bazı kisvelerin giyilemeyeceğine ilişkin yasanın' çıkarılmasını istedi. Yapılan uzun ve hararetli tartışmaların ardından CHP'nin de önerisi ile mevcut TCK'daki metne dönülmesi kabul edildi.
'Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma' başlıklı 219. maddeye göre; imam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi din hizmeti veren kişiler, görevini yerine getirirken devlet idaresini ve kanunlarını veya hükümet icraatını alenen kötülerse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.
AKP'den geri adım
AKP'liler maddeden "Bu fiillerin, görev sırasında olmamakla birlikte, sıfattan yararlanılarak ve alenen işlenmesi halinde de aynı cezaya hükmolunacak" şeklindeki ikinci fıkranın çıkarılmasını istedi. CHP'lilerin direnmesi üzerine bu konuda da mevcut TCK'daki hükmün aynen korunmasına karar verildi.
En hararetli tartışma
AKP ile CHP'nin uzlaşma arayışında en hararetli tartışmalar zinanın yeniden suç olarak tanımlanması konusunda yaşandı. AKP, zinanın yeni TCK'da suç olarak düzenlenmesini istedi. AB'nin çok az ülkesinde zinanın suç olduğunu anımsatan CHP'liler ise "Tavsiye etmiyoruz ama, ısrarcı olursanız, siz bilirsiniz" dedi. AKP'lilerin 'ailenin bütünlüğünün korunması' açısından bunun önemli olduğunu söylemeleri üzerine de CHP'liler, "Madem ailenin korunması amaçlanıyor o zaman şikâyete bağlı suç olmasın. Savcılar doğrudan harekete geçsin" diye konuştu.
İçtüzük değişmiyor
Uzlaşmanın sağlanması üzerine AKP, içtüzükte değişiklik yapmadan TCK'yı görüşme kararı aldı. Buna göre olağanüstü toplantı çağrısında içtüzük değişikliğine yer verilmeyecek.
TBMM, 14 Eylül tarihinde olağanüstü toplanarak TCK tasarısını görüşmeye başlayacak. Tasarının en geç 1 Ekim tarihine kadar yasalaştırılması planlanıyor.
Adalet Bakanı Cemil Çicek, iki parti arasındaki görüşmelerde
bazı ufak ayrıntılarda pürüzler olduğunu, dün yapılan görüşmelerde bu pürüzlerin tümünün giderildiğini söyledi.