Üniversite işbirliğiyle yerli Silikon Vadisi hedefleyen Koç, genç mucitleri bekliyor


Üniversite işbirliğiyle yerli Silikon Vadisi hedefleyen Koç, genç mucitleri bekliyor

Genç beyinlerin yeni fikirlerini desteklemeyi bekleyen Inventram ın tanıtım toplantısına Tamer Haşimoğlu, Cem Soysal ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan (soldan sağa) katıldı.

 


Ekonomi / 10/07/2010

Koç Holding, Koç Üniversitesi işbirliğiyle sanayi-üniversite ortaklığına örnek olacak Inventram'ı kurdu. Şirket, dünyanın teknolojisini üreten 'Silikon Vadisi'nin bir benzerini Türkiye'de oluşturarak, genç beyinleri yeni fikirler üretmeye çağırıyor

İSTANBUL - Koç Holding ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye’de önemli bir başvuru noktası olmak amacıyla kurulan Inventram, pazar potansiyeli olan yenilikçi teknolojileri keşfetmeyi hedefliyor. Şirket, ‘Silikon Vadisi’ gibi çalışması hedeflenen projeyle genç beyinlere, yenilikçi fikirlerini ürün ve hizmete dönüştürmek konusunda katkıda bulunacak.
Buluş anlamına gelen İngilizce ‘invent’ ve koç anlamına gelen ‘ram’ sözcüklerinin birleşmesinden oluşan Inventram, otomotiv, enerji, bilgi ve gıda teknolojileri başta olmak üzere 11 alanda projeleri destekleyecek. Koç Holding Stratejik Grup Başkanı Tamer Haşimoğlu, Inventram’ın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bilgi-teknoloji geliştirme ve bunu ticarileştirme konusunda çok tatminkâr bir konumda olmadığını belirterek, Türkiye’nin bu alanda atılım yapmak için önemli potansiyeli bulunduğunu söyledi.
Tamer Haşimoğlu, bir buluş veya fikrin hayata geçirilerek, ticari başarı elde etmesinin uzun ve zorluklarla dolu bir süreç olduğunu belirterek, Inventram’ın yeni projeleri desteklemek ve ortak olmak yoluyla, bilim adamı, buluşçu ve girişimcilerin önünü açmayı hedeflediğini vurguladı.

Ar-Ge’deki payı yüzde 16
Koç Holding’in, Inventram’a ticari bilgi birikimi, kurum kültürü ve yenilikçi geleneğiyle, Koç Üniversitesi’nin bilim adamları, öğretim üyeleri, araştırmacı insan kaynağı, teknik altyapısı ve bilgi birikimiyle katkı sağlayacağını açıklayan Haşimoğlu, girişimin, Türkiye sanayisinin yeni teknoloji ve fikirlerle beslenmesi için olanak sağlayacağının altını çizdi.
Haşimoğlu, buluşun yatırım yapılabilir noktaya gelmesini sağlayacak süreçte çok yüksek sermayeye ihtiyaç duyulmadığının altını çizerken, “Odaklandığımız konu, buluştan sermayeye giden yolda katalizör olmak. Çünkü girişimcinin en çok zorlandığı konu bu” dedi. Koç Topluluğu’nun, projeye çok önem verdiğine dikkat çeken Tamer Haşimoğlu, Türkiye’nin özel sektör Ar-Ge harcamaları içinde Koç Holding’in yüzde 16’lık paya sahip olduğunu, 47 Ar-Ge merkezinden 12 tanesinin de topluluk şirketlerine ait olduğunu anlattı.

‘Fikri işe dönüştüreceğiz’
Inventram Genel Müdürü Cem Soysal da, buluş sahipleri ve girişimciler için Türkiye’de en önemli başvuru noktası olmayı hedeflediklerini ifade ederek, Stanford, MIT, Oxford gibi üniversitelerin buluş ve patentler sayesinde yeni endüstri yarattıklarını, Silikon Vadisi gibi oluşumlar ortaya çıkardıklarını söyledi.
Inventram’ın sanayi ve üniversite işbirliğinde Türkiye’de ilk olduğuna dikkat çeken Soysal, “Silikon Vadisi, ABD’de üniversiteler bölgesinde yaşayan ve şirket doğuran bir merkez oldu. Yeni fikir ve teknolojiler üreterek, dünyaya satıyor. Neden Türkiye’de de Inventram böyle olmasın?” dedi.
Projeyle Koç’un Ar-Ge’deki gücü ve teknolojisiyle üniversitenin beyin altyapısını birleştirdiklerini vurgulayan Soysal, “Inventram, fikirleri ve buluşları iş hayatına kazandırmaya çalışacak” dedi.

‘Inventram ortak olacak’
Soysal, destek modeline ilişkin olarak şunları söyledi: “Bu tip fikir ve buluşların iş hayatında ayağa kalkması için gereken sermaye büyük değil. Bunu vereceğiz. Gerektiğinde tüm iş kanallarımızı buluşçuya sunacağız. Para bunun küçük kısmı. Güçlü sermaye yapımız var. Danışmanlık ve pazarlama desteğimiz, parasal desteğin ötesinde.” Şu anda üniversitelerde birçok yeni teknoloji konusunda projeler geliştirildiğini anlatan Soysal, “Bu projelere sermaye desteği vererek, genç mucitleri destekleyeceğiz. Ayrıca yeni kurulmuş şirketler ve KOBİ’ler de bundan faydalanabilecek. Fikrin şirkete dönüştürüldüğü noktada Inventram da hisse alarak, ortak olacak ve desteğini sürdürecek” diye konuştu. 
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise ortaklıkla Koç Üniversitesi’nin bilgi birikiminin, endüstriye katkı sağlamak üzere kullanılarak, araştırma ve bilim üretme potansiyelinin sürdürülebilirliğinin sağlayacağını, bunun yaratıcılık ve üreticilik adına işbirliği olduğunu söyledi. İnan, üniversitenin bugüne kadar yürüttüğü araştırma projelerinin kapsamının 42 milyon liraya ulaştığını, aktif araştırma projelerinin büyüklüğünün 28 milyon lira olduğunu kaydederek, “Silikon Vadisi’nde birçok örneği görüleceği gibi Apple, Intel, Yahoo gibi firmalar, üniversitelerde oluşan fikirlerden çıktı.
Aynı şeyin Türkiye’de olmaması için bir neden yok” diye konuştu. Ar-Ge konusunda insan kaynağı sıkıntısına ilişkin soru üzerine İnan, lisansüstü programlarını genişletmeyi amaçladıklarını, iyi öğrenciler bulmak konusunda yeni girişimler yapmaları gerekeceğini belirterek, Koç Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri üzerine eğildiklerini, yaşam şartlarını çekici hale getirerek, yurtdışına kaçırmamaya çalıştıklarını anlattı.

‘10 öğrenciden 6’sı burslu’
Inventram’ın gelirlerinden üniversitenin elde edeceği kaynakların, üniversitede daha fazla burs olanağı yaratılmasına, böylece daha fazla araştırma projesi geliştirilmesine yardımcı olacağını belirten Umran İnan, “Böylelikle üniversitemizde artan fikir mülkiyetiyle araştırma potansiyeli giderek gelişecek, desteklenen yeni oluşumların sayısı artacak ve mucitlerimiz daha fazla üretmeye teşvik edilecek” şeklinde konuştu. Koç Üniversitesi’nin bu yıl burs atağına kalktığına da dikkat çeken İnan, bu yıl her 10 öğrenciden altısının burslu eğitim görmesini hedeflediklerini söyledi. (Radikal)

11 teknoloji alanına odaklanacak
Cem Soysal, şirketin öncelikli hedefini, Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmeye odaklanmak, sonrasında ortaya çıkan değeri ticarileştirerek, ihtiyaç duyulan endüstri ve yatırımcılarla buluşturmak şeklinde açıklarken, odaklanacakları 11 teknoloji alanını şöyle sıraladı: “Otomotiv, enerji, dayanıklı tüketim, bilgi ve iletişim teknolojileri, internet ve mobil tabanlı hizmetler, savunma sanayi teknolojileri, çevre teknolojileri, nanoteknoloji, sağlık/biyoteknoloji, tarım ve gıda teknolojileri, malzeme bilimleri ve kimya.”
Bu alanlarda 27’si öğretim üyesi olmak üzere 52 kişiden oluşan bir danışma kurulu oluşturduklarını kaydeden Cem Soysal, Inventram’ın iş modelinde birinci fazda fikri mülkiyet hakları geliştirme ve yönetim, ikinci fazda teknoloji ticarileştirmeye yönelik başlangıç sermayesiyle şirket geliştirmeye yönelik erken aşama sermayesi sağlayacaklarını anlattı.