Cezaevlerinde insan hakları ihlalleri

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan cezaevleri raporunda, "cezaevi koşullarının tüm mahkûmlar için yaşanabilir insani bir ortama sahip olması ve cezaevinde hiçbir mahkûma işkence ve kötü muamelede bulunulmaması" konusuna dikkat çekildi.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan cezaevleri raporunda, "cezaevi koşullarının tüm mahkûmlar için yaşanabilir insani bir ortama sahip olması ve cezaevinde hiçbir mahkûma işkence ve kötü muamelede bulunulmaması" konusuna dikkat çekildi. Türkiye'deki cezaevlerinde meydana gelen insan hakları ihlallerini takip etmeyi ve çözüm önerileri sunmayı amaçlayan rapora göre; sürekli dile getirilen sorunlara, aradan geçen zamana rağmen çözüm üretilemiyor. Mahkûmların anlatımlarını içeren mektuplar ve derneğe başvuruda bulunan mahkûm yakınları ile avukatlarının beyanlarından derlenerek hazırlanan raporda, mahkûmların haberleşme özgürlüğü, görüş, savunma, sağlık ve temel ihtiyaçlar gibi özgürlüklerinin hapishane yönetimleri tarafından keyfi uygulamalarla kıstlandığı bildirildi.
Raporun tümü için: www.ihd.org.tr
İHD İst.: 0212 251 96 49