Çocuklar niye arabesk söylüyor?

Çocuklar niye arabesk söylüyor?
Çocuklar niye arabesk söylüyor?
ATV'nin yarışma programı 'Bir Şarkısın Sen'de şarkıları çocuklar söylüyor ama asıl dinleyicisi büyükler bu şovun; şehrin çevre-kültüründe yaşayan ya da bir süre öncesine kadar "yaşamış" bir izlerkitle
Haber: ORHAN TEKELİOĞLU* - / orhantekelioglu@gmail.com / Arşivi

Ekran sakaletlerine en iyi örneklerden biri ‘Bir Şarkısın Sen’ isimli şov dense yeridir. Daha önceki versiyonları da birçok yönden eleştirilen ama reyting cenahında yine “başarılı” olan bu şovu, daha doğrusu şova katılan “çocukları” ve “şarkıları” biraz daha yakından inceyelim. ATV’de yayımlanmaya başlayan son versiyonun ilk bölümüne neredeyse sadece “arabesk” damgasını vurunca programın “melez” ve şehirli bir izleyiciyi (şehrin çevresinde ya da az gelirli semtlerinde yaşayan) hedeflediği de belirginleşti. İlk programdan sonraki bölümlerde de numunelik Batı pop müziği örnekleri hariç çocukların söylediği (aslında, “tercih ettiği”) türler de netleşmiş oldu. Arabesk, türkü ve 9/8’lik göbek havaları. Ama olmayan, ve daha da ilginci, neden olmadığı asla sorulmayan bir başka tür de böylece afişe oldu. Türkçe pop! Demek ki, tüm medya desteğine rağmen Türkçe pop bu çocuklar ve çevresindekilerin (ailelerinin, mahallelerinin vs.) beğeni dünyasında bir anlam ifade etmiyor ve daha da önemlisi, ortada (anaakım medyada) görünmemesine rağmen arabesk kaybolmamış. Çocuklardan birisi, kalbindeki “üç büyüklerden” (Ferdi, Orhan ve İbo) söz ederken mesaj o kadar netti ki; şehrin çevre kültüründe Türkçe pop’un esamisi okunmuyor. Sadece o mu! Çocuklardan bazıları kendi memleketinin türkülerini söylemeyi bir görev edindiğini belirttikten sonra, devamlı olarak o yörenin türkülerini söylüyor. Bu da, bir başka yeni metropol (özellikle bir megapol olarak İstanbul ) gerçeğine işaret ediyor. Bu çocuklar, ailelerinin geldiği yerleri hayatlarında bir kere olsun “görmemiş” bile olsalar, belli ki evlerinde her zaman “memleketten” söz ediliyor, radyolar o yörenin türkülerini çalan istasyonlara ayarlı, arasıra da olsa uydudan memleketi gösteren kanallara bakılıyor. Özellikle türkü söylemeyi tercih eden çocukların şehre yakın zamanlarda göç etmiş göçerlerin çocukları olduklarını söylemek çok da yanlış olmaz. Öte yandan arabesk, şehrin çeperlerinde akan, merkeze de sıkça dokunan “melez” dile, şehrin dünyasında kaybetmekle kazanmak arasında şekillenen, şehirde “kaybedenlerin” ya da “henüz kazanamamışların” dünyasına işaret ediyor. Arabeskin göçle şekillenen arkaplanı, göç sürdüğü müddetçe metropole damgasını vurmaya devam edecek. Öyle ki, şehir mekânındaki çevreden merkeze yürüyüş belki arabeski çeşitlendirecek, diğer türlerle (örneğin İsmail YK türü trans-rap-arabesk) melezleştirecek ama onun ruh âlemini asla yok edemeyecek. Demek ki, çocuklar da söylese, asıl dinleyicisi büyükler bu şovun, şehrin çevre-kültüründe yaşayan ya da bir süre öncesine kadar “yaşamış” bir izlerkitle. Nitekim, reytinglerde bir AB grubu programı olmadığı, aksine tüm izleyicide çok başarılı olduğu hemen fark ediliyor.

Beğeni mücadelesi
Peki, bu program, anaakım bir kanal olduğu iddiasındaki bir kanalda, yani ATV’de ne arıyor? Meseleyi netleştirmek için bir başka soruya ihtiyaç var. Her gece Flash TV’de gösterime giren “eğlence programlarının” repertuvarıyla bu çocukların şarkıları arasında ciddi bir fark var mı? Tabii ki yok. Devam edelim, çocukların şarkı söylerken “büründükleri” ruh hâlleri, tavırları Flash’taki “ünlü-ünsüzlerden” (şovların sunucuları tarafından hepsi birer “ünlü” olarak takdim edildiklerine göre) çok mu farklı? Bu sorunun da cevabı bir öncekinden farklı değil. O halde, bu çocuklar ve bu şarkılar ATV’de ne arıyor sorusunun cevabı Flash TV’nin fark edilmeyen bir “başarısına” işaret ediyor. Burada bir Flash TV güzellemesi falan yapmıyorum ama bu kanalın neden ve nasıl varolabildiğinin de anlaşılması gerekiyor. İzlerkitlesiyle ilişkisi “saydam” bir kanal Flash, hatta öyle ki, neredeyse baştan sona bir “reality-şov” gibi. Örneğin, ‘Gerçek Kesit’ isimli dramalarında “sokaktaki” adamı kullanabiliyor ya da biraz önce sözünü ettiğimiz türden eğlence programlarında, kendi “mahallerinde” ünlü ama anaakım medyada sözü edilmeyen “ünlülerle” şovu dolduruyor. Bir reality şovdan (‘Popstar Alaturka’) ve pavyon şarkıcılığından gelen Mehtap gibi biri Flash’ta yer bulabilirken, Flash’ın en “başarılı” işinin (‘Kader Mahkumları’) “starı” olan Dilber Ay’da anaakım medyaya sıkça konuk olabiliyor.
Bu vesileyle reyting ölçümleriyle ilgili şu anda sürmekte olan mücadelenin arkaplanıyla da tanışmış oluyoruz. Örneklemi farklılaştırmak ve yeni izleyici profiline uydurmak. Şu anda tek ölçüm yapan şirketin (SBT) örneklemi de benzer bir kaygıyla oluşturulduğundan, yeni bir “kültürel beğeni” ile tanışmış durumdayız; daha “acılı”, daha “arabesk”, daha “9/8” bir izleyici habitusu. Tabii ki, “yeni” falan değil bu “beğeni”. Aksine, şehrin kalbinde her daim atan ama anaakım medyada bugüne değin “görünmez” kılınan bir beğeninin “öne çıkması” tüm mesele. Bu nedenle, ATV’deki şov ve sunucusu “muhabbetle” yaklaşıyor bu şarkılara, çocuklara asla müdahale etmiyor. Ve neticede Türkçe pop belki bu kez “görünmez” oluyor ama, jüriye seçilenler yardımıyla popun “şanı” kurtarılmaya çalışılıyor. Örneğin, son programda yer alan iki jüri üyesi de (Zerrin Özer ve Keremcem) Türkçe popun temsilcileriydi ve porgram boyunca çocuklara övgü yarışındaydılar. Herhalde bundan sonraki albümleri ya arabesk olacak ya da türkü! Tabii ki böyle bir durum yok, jürinin ve sunucunun işlevi bir “makyaj operasyonundan” başka bir şey değil. ATV, Flash TV olmaktan kurtuluyor bir yandan, öte yandan da yeni izleyici profili yakalanmaya çalışılıyor.
Sanıldığı kadar kolay değil kültür cephesinde “beğeniler” mücadelesi. Eski siyasal elitlerin “yeni medya düzeninde” belki bir şansı yok ama, kültürel elitlerin, daha doğrusu eski kültürel elitlerin inşa ettiği “kültürel reflekslerin” örneklem değiştirilerek kolayca değişebileceğini sanmak ham bir hayal. Neticede, “reklamveren” ödüyor şifresiz yayıncılığın bedelini, önemli olan onların kültürel beğenisi! Göçün yarattığı kültüre esas direnenler şehrin bir üç nesil kadar “yerleşik” olanları. Para onlarda, esas tüketici onlar. Onlar değişmeden hiçbir şey değişmez.

* Bahçeşehir Üni.