DÜZELTME

9 Aralık tarihli sayımızda, Ümit Kardaş'ın 'Aleviler resmileşmek mi istiyor' başlıklı yazısında, aşağıdaki bold/koyu cümlenin yerine, teknik bir karışıklık sonucu başka bir cümle girmiş, düzeltiriz.

9 Aralık tarihli sayımızda, Ümit Kardaş'ın 'Aleviler resmileşmek mi istiyor' başlıklı yazısında, aşağıdaki bold/koyu cümlenin yerine, teknik bir karışıklık sonucu başka bir cümle girmiş, düzeltiriz.
"Siyasi iktidarın veya bürokratik devletin etkisi ve denetimi altındaki bir kurumun başarılı olması da beklenemez. Nitekim bu kurumun başarılı olduğu da söylenemez. Bu eleştiri, Aleviler ve diğer inanç sahipleri dışında kendilerine hizmet sunulan Sünniler bakımından da geçerlidir. Alevilerin de devletin denetimi ve yönlendirmesi altındaki bir yapılanmanın varlığını eleştirmeleri ve bu kurumun tamamen kaldırılmasını savunmaları gerekirken, devlet bütçesinden pay almak uğruna Aleviliği resmileştirip, devletin vesayeti altına sokma hevesleri anlaşılır gibi değildir. Resmi bir kurum üzerinden toplumun ve bireyin inanç anlayışını ve yaşamını denetlemek ve yönlendirmek laiklik ilkesine aykırıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir kurumun varlığı devletin laik olmadığının bir göstergesidir..."