kısa haber

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından, AB sürecinde kadınların daha etkin rol almasının sağlanması amacıyla 2006 Mayıs'ında başlatılan "AB Yolunda Kadın Projesi" tamamlandı.

Kadınlar eşitlik istiyor
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından, AB sürecinde kadınların daha etkin rol almasının sağlanması amacıyla 2006 Mayıs'ında başlatılan "AB Yolunda Kadın Projesi" tamamlandı. Eşitlik politikalarına kaynak teşkil eden uluslararası antlaşmalar (CEDAW, Avrupa Sosyal Şartı, ILO Sözleşmeleri) çerçevesinde Türkiye'nin verdiği taahhütleri yerine getirmesinin gerektiğini vurgulayan raporda "Meclis'te acilen bir 'Kadın Erkek Eşitliği Daimi Komisyonu' kurulmalıdır" denildi. Meclis'te gereken kota uygulanmazsa kadın vekillere sağlanacak eşitliğin sadece sözde kalacağı bildiride özellikle belirtildi.