Yaratılış Atlası ve sapla saman...

4 Şubat 2007 tarihli gazetelere giren bir habere göre, Harun Yahya müstear adını kullanan Adnan Oktar'ın "büyük çalışması" 'Yaratılış Atlası', Fransa'da okullara ve kütüphanelere girmeyecekmiş.
Haber: MUSTAFA ÇAPAR / Arşivi

4 Şubat 2007 tarihli gazetelere giren bir habere göre, Harun Yahya müstear adını kullanan Adnan Oktar'ın "büyük çalışması" 'Yaratılış Atlası', Fransa'da okullara ve kütüphanelere girmeyecekmiş. Benzer bir yasaklama kararı Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğünce de alınmış ve kitabın "Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olmaması"ndan dolayı okul kütüphanelerine girmesine izin verilmemesi istenmiş. Fakat gazetelerde yazılan haberlere göre bu "bilimsel" kitap birçok okula gönderilmiş ve gönderilmeye de devam ediliyormuş. Yaratılış Atlası birinci cildinin üniversitelerin tarih, antropoloji, arkeoloji, biyoloji bölümlerine de ücretsiz olarak postalandığı biliniyor.
Evrim Türk düşmanı
764 sayfa, büyük boy ve kuşe kâğıda basılmış olan bu epeyce hacimli kitap, evrim teorisini çürütüp "evrim aldatmacası"nı "kanıtlamak" için hazırlanmış. Bu battal boy kitaptaki metinleri toplasanız ancak yüz sayfa tutar. Sayfalar renkli ve gözalıcı fotoğraflarla süslenmiş. Evrimcilerin, canlıların evrimi için kullandığı/kullanabileceği fotoğrafların üzerine "sahte" ibaresi iliştirilmiş. Kitapta baştan sona evrim teorisiyle Marksizm ve materyalizm arasında sıkı bir ilişkinin olduğu iddia ediliyor ve tabii ki Darwin'in (dolayısıyla evrim teorisinin) toplumsal zararlarına vurgu yapılıyor. Kitabın 607-608. sayfalarında ise Darwin'in ve buna bağlı olarak evrim teorisinin Türk düşmanlığı yaptığı üzerinde duruluyor.
Gazetelerde yer alan söz konusu kitabın okullara dağıtılması haberi, 23 Aralık 2006 tarihli İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği bir başka haberle karşılaştırıldığında ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Habere göre, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP'nin Darwin'in evrim teorisinin okullarda okutulması gerektiği yönündeki görüşünü çürütmek ve tabii "yaratılış teorisi"ni desteklediğini göstermek için önemli bulduğu şu argümanı dile getiriyor: "Başta CHP ve bu düşüncede olan insanlar, [evrim teorisinin] mutlaka okul kitaplarında olmasını istiyor. Darwin'in Türklerle ilgili ne dediğini biliyor musunuz? 'Gelişimini tamamlamamış, adi bir ırk' diyor Darwin. Ne diyeceksiniz buna?" Milli Eğitim Bakanı'nın bu sözlerinden sonra Harun Yayha'nın Yaratılış Atlası kitabından bazı cümlelere dikkat çekmek gerekir.
"Darwin kendince 'aşağı ırklar' olarak gördüğü milletlerin arasında, Yüce Türk Milleti'ni de saymıştır! Evrim teorisinin kurucusu, W. Graham'a yazdığı 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, bu ırkçı düşüncesini şöyle ifade etmişti:
Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından istila edildiğinde, Avrupa milletleri ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya gelmişlerdi, şimdi ise bu çok saçma bir düşüncedir. Avrupalı ırklar olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde TÜRK BARBARLIĞINA karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, BU TÜR AŞAĞI IRKLARIN çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yok edileceğini) görüyorum." Bu alıntıdan sonra Harun Yahya, -Türk milletinin üstünlüğünü, necipliğini Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı sözlerini de referans alarak-, evrim teorisini çürütmeye devam ediyor!
İşte, Milli Eğitim Bakanı muhtemelen bu kaynaktan yararlanarak CHP'ye yükleniyor. Bakan CHP'nin talebini eleştirirken çok basit bir mantıkla şunu mu savunuyor acaba: Charles Darwin'in evrim teorisi yanlıştır, çünkü Darwin Türkleri barbar olarak nitelemiş ve onları aşağı ırktan göstermiştir! Neyse ki burada görüşünü devam ettirip Harun Yahya gibi Türk milletinin şu kadar devlet kuran, şu kadar bin yıl medeniyet yaratan üstün, necip bir millet olduğunu söyleyerek karşıdan bir ırkçılığa düşmemiş. Tabii işin ilginç bir yanı da Darwin'in Türklere ilişkin olumsuz -ve elbette yalnız Türkler için değil hiçbir etnik grup için onaylanamaz- yargısını dile getirerek CHP'yi yumuşak karnından vurmaya çalışırken CHP'nin Darwin'in evrim teorisine karşı cephe almaması. Malûm, son zamanlarda CHP, milliyetçilik adı altında ırkçılığı savunur ve özendirir hale gelmiş bulunuyor.
Bakan'ın bakışı
Charles Darwin'in Türklere, siyahlara, kısaca Avrupalılar dışındaki farklı etnik gruplara ve toplumlara olumsuz yargılarla yaklaşması elbette ki onaylanamaz. Bu, kıyasıya eleştirilmesi gereken bir yaklaşım ve önyargıdır. Hatta, Darwin'in kadınlara yönelik bazı görüşlerini aynı nedenlerle eleştirmek mümkündür. Ancak gerek Milli Eğitim Bakanı'nın, gerek Bakan'ın referans aldığı anlaşılan Harun Yahya'nın dile getirdikleri Türklerin Darwin tarafından aşağılanması görüşü ile evrim teorisi arasında bağ kurmak, sapla samanı karıştırmaktır. Evrim teorisine karşı olabilirsiniz, onun bulgularını kendi bulgularınızla veya inanan bir kişi olarak inançlarınızla "çürütebilirsiniz". Ancak bir kişinin kişisel yaklaşımından dolayı ve dahası ilişkisiz bir biçimde bir teorinin yanlışlığını "kanıtlamak" abesle iştigaldir.
Yeniden söz konusu kitabın okullara gönderilmesi hadisesine dönersek... Milli Eğitim Bakanlığı'nın evrim teorisine ilişkin tavrı uzun zamandır biliniyor. Gerek Milli Eğitim Bakanı gerek hükümetin diğer üyeleri, evrim teorisinin karşısına Amerika menşeli "yaratılış teorisi"ni koymuş durumda uzun süredir. Ayrıca son zamanlarda devlet okullarında "yaratılış teorisi" savunucularının konferans verdikleri yönünde haberler medyada sık sık yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı her ne kadar zaman zaman milli eğitim müdürlüklerine ve okullara bu tür girişimlere izin vermeyin türünden utangaç genelgeler gönderiyorsa da bu konuda ciddi bir engelleme yoluna gitmediği açık. Aslında belki ders kitaplarından evrim teorisini çıkarıp yaratılışla ilgili bilgileri koyan ya da evrim teorisine karşılık yaratılış teorisinin de kitaplarda bulunması pazarlığını yapan hükümetten, Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası'nın dağıtımına ve okullardaki yaratılışçı faaliyetleri önlemeye yönelik ciddi bir engelleme beklemek saflık olur.

MUSTAFA ÇAPAR: Mustafa Kemal Üni., Fen Edebiyat Fak., Antropoloji