Birleşmiş Milletler'in yeni kalkınma hedeflerine bir de emojilerle bakın

Birleşmiş Milletler'in yeni kalkınma hedeflerine bir de emojilerle bakın
Birleşmiş Milletler'in yeni kalkınma hedeflerine bir de emojilerle bakın
Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri açıklandı. 193 ülkenin imzasını attığı bu amaçların içerisinde okyanustaki canlıların yaşam haklarından toplumsal cinsiyete kadar birçok konu yer alıyor. Bu amaçların, günlük hayatımızda oldukça büyük yeri olan emojilerle anlatılmış şekilleriyse bu ara sosyal medyada oldukça sık paylaşılıyor.

RADİKAL - Birleşmiş Milletler(BM), geçtiğimiz Cuma günü Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’ni yeni kalkınma hedefleri için topladı. 150 ülkeden gelen devlet başkanlarının yer aldığı New York’taki zirve sonucunda “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” açıklandı. BM’in bu projesi, 2000 yılında başlattığı “Milenyum Hedefleri”nin devamlılığı niteliğini taşıyor.

BM’nin 2030 hedefleri doğrultusunda oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nde yoksullukla mücadele, ekonomik büyüme, eğitim , sağlık, sosyal koruma ve işsizlik gibi birçok konu yer alıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında ayrıca devletlerarası eşitsizliğin önlenebilmesi için altyapı, enerji, tüketim, okyanusların korunması ve sanayileşmeyi gibi konular da bulunuyor.

Uzlaşmaya varılan maddeler için Birleşmiş Milletler özel kartlar hazırladı. Bununla birlikte kampanyaya destek olmak isteyen Huffington Post, 17 maddeyi “emoji stories(emoji hikayeler)” şeklinde sıraladı.

İşte emojilerle anlatılmış, BM’nin yeni kalkınma hedefleri:

1. Yoksulluğa son!

Yoksulluğu, dünyanın her neresinde olursa olsun sona erdirmek:  Dünyanın çeşitli yerlerinde hala 800 milyon erkek, kadın ve çocuğun günlük 1,25 dolarla geçiniyor.

2. Açlığa son!

Açlığı bitirebilmek için gıda güvenliğini sağlamak, beslenme imkânlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek.

3. Sağlıklı bireyler

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, bebek ölümlerini azaltmak.

4. Nitelikli eğitim

Kız ve erkek çocuklara eşit ve kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak.

5. Toplumsal cinsiyet eşitliği

Cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadın şiddetine son vermek ve kadın ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek.

6. Temiz su ve hijyen ve halk sağlığı

Hijyenik ve sağlıklı suya ulaşımı kolaylaştırmak. Bu amaçla su kaynaklarının sanitasyonunu sağlamak. Temiz ve uygun fiyatlı suyu insanlara temin etmek.

7. Erişilebilir ve temiz enerji

Güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak.

 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

Ekonomik kalkınmayı sağlamak, bunun üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır bir şekilde yapılmasını güvence altına almak

9. Sanayi, inovasyon ve alt yapı

Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek.

 10. Eşitsizliklerin azaltılması

Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak.

 11. Sürdürülebilir şehir ve yaşam

Kentlerde halka kaliteli ucuz toplu ulaşım ve konut sağlamak.

12. Sorumlu tüketim ve üretim

Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak, gıda israfına son vermek.

13. İklim eylemi

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak.

14. Sudaki yaşam

Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak.

15. Karasal yaşam

Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak.

16. Barış ve adalet

Sürdürülebilir kalkınma için barışçı ve herkesi kucaklayan çözümler için toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek.

17. Hedefler için ortaklıklar

Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak.