21. Yüzyılın Eğitim Modeli CO-OP

İstanbul'un kalbindeki kampüs'ten iş dünyasına, öğrencilerle kurulan köprü...!

Bahçeşehir Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversitelerinin  uyguladığı CO-OP (Cooperative Education) modelinde yeni açılımlar sunarak, Üniversite- İş Dünyası işbirliğinde yeni bir platform gündeme getirdi.  Bu proje ile bir yandan Üniversitede iş eğitimi veriliyor, diğer yandan da işyerinde Üniversite eğitiminin sürdürülebildiği gösteriliyor.

CO-OP, eğitim alanında gerçek bir paradigma değişimini öneren bir eğitim modeli. Akademik eğitimin, iş alanında gereken profesyonel eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini önceden düşünen ve öğrencilerini daha üniversiteden mezun olmadan profesyonel yaşamla tanıştıran bir yaklaşıma dayanıyor. Bu açılımla Üniversite gerçek hayata, gerçek hayat da Üniversiteye dokunma olanağı yakalıyor.

CO-OP ile Bahçeşehir Üniversitesi, iş dünyasının Üniversiteye girebilmesi için tüm kapılarını açıyor. Müfredatlar iş dünyasından gelecek taleplerle şekillendiriliyor. Öğrencilere CO-OP dersleri adı altında tamamen profesyonel ekiplerce hazırlanan, alana yönelik butik dersler alma olanakları sunuluyor. Üniversite’nin CO-OP partneri olan kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, akademik kadrolar ve partner kuruluşun eğitim kadrolarının birlikte hazırladıkları markalı dersler oluşturuluyor.

CO-OP derslerini alan öğrenciler kredi ve notun yanısıra, derse ilişkin sertifikaların da sahibi oluyorlar.

CO-OP ile öğrenci bir yandan Üniversite yaşamı boyunca alması gereken teorik akademik müfredatı tamamlarken, diğer yandan da başka bir parasal ya da zamansal maliyete katlanmadan profesyonel eğitimini okulda alma fırsatını yakalıyor. Aldığı dersler karşılığında kredilerini tamamlıyor ve ayrıca kendisine mezun olduktan sonra avantaj sağlayacak olan bir çok profesyonel eğitim sertifikasına da sahip olabiliyor. Kişisel gelişim, profesyonel davranış ve şirket mevzuatları konusunda normalde bir Üniversite bünyesinde verilmeyen eğitimleri tamamlamış oluyor. Öğrenciler yalnızca kariyer gelişimleri için değil, aynı zamanda kişisel gelişimleri için de çok farklı bir yöntem olan CO-OP eğitimleri süresince kendilerini takip eden akademik danışmaları kadar, kariyer danışmanları ile de çalışma fırsatı ediniyorlar. Henüz bir öğrenci oldukları dönemden itibaren şirket deneyimi elde ederek, Üniversitede aldıkları eğitimin pratik yaşamla ilintisini daha kolay kurabiliyor ve bilgiyi anlamlandırabilme yetisini kazanıyorlar.

CO-OP eğitimi almaya başlayan öğrencilere COOPER adı veriliyor

İş dünyası açısından CO-OP;

CO-OP Partneri olan kurumlar, akademik ve profesyonel eğitimlerini birlikte almış öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunuyor, daha sonra istihdam edebilecekleri elemanların eğitiminde sorumluluk almış oluyorlar. Buna karşılık, potansiyel çalışanlarının eğitim maliyetlerini kendilerinin değil, üniversitenin üstlenmesinden yararlanıyor, gelecekteki insan kaynaklarını kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirme ve yönlendirme imkanına sahip oluyorlar. En iyi öğrencilere henüz mezun olmadan ulaşabiliyor, onlarla tanışıp, performanslarını önceden değerlendirme fırsatını bulabiliyorlar.

CO-OP partnerlerinin çalışanları da akademik hayatta profesyonel eğitim vermek yoluyla Üniversitelere ve genç nesillere açılım sağlamanın yan sıra, kendilerini geliştirme fırsatını yakalıyor, Üniversitenin yüksek lisans programlarından ya da misafir öğrenci statüsüyle lisans derslerinden kurumsal burslar alarak faydalanma olanağına kavuşuyorlar. CO-OP partneri olan kurumlar Üniversitenin tüm fiziksel ve akademik olanaklarından en öncelikli şekilde yararlanabiliyor, bir anlamda kampüsü iş yeri haline getiriyorlar…

CO-OP Modelinin Ülkemiz İçin Faydaları Nelerdir?

Üniversiteler toplumun gelişmesi ve güçlenmesinde lokomotif rol üstlenirler. Teorik olarak sistemin ardında değil, önünde gitmelidirler. Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP eğitim modeliyle İş Dünyası-Üniversite işbirliğinde çok belirgin bir sıçrama hedeflemektedir. Eğitim alanı ile iş alanının kesişme alanını genişletmek ve birbirlerini besler hale getirmek ana hedefimizdir. Diplomalı işsizlere ve nitelikli işgücü bulamayan firmalara esas çözüm, birlikte hareket etmek ve birlikte model üretmektir. Üniversite ile İş Dünyasının tanıştırılması, kavuşturulması nitelikli üretim için ön koşuldur.

Detaylı Bilgi İçin :

http://bahcesehir.edu.tr/aday-ogrenci?utm_source=Sharkuteri&utm_medium=Radikal&utm_content=Aday&utm_campaign=Radikal%20Advertorial

VIDEO