@idrisemen

Acilen desteklenmezse tıp fakülteleri batıyor

Acilen desteklenmezse tıp fakülteleri batıyor
Acilen desteklenmezse tıp fakülteleri batıyor
Yılda 35 milyona yakın hasta bakan tıp fakülteleri finansal krizler ve kaynak yetersizliğinden dolayı borç batağına düştü.
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

İSTANBUL - Aşırı borçlanma ve öğretim elemanı kaybından dolayı tıp fakülteleri hissedilir derecede kan kaybetti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görevli olan Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, ‘hastanede akciğer filmi yok’ diyerek Cerrahpaşa’nın yaşadığı mali sıkıntıyı Twitter’dan duyurmuştu. Türkiye genelinde 2,7 milyar lira borcu bulunan tıp fakültelerinde ekonominin nasıl çöktüğünü araştıran Üniversite Hastaneleri Birliği, tıp fakültelerinin borç batağından nasıl kurtulacağını ele aldı. Üniversite Hastaneleri Birliği’nin hazırladığı rapora göre, "Eylül 2014’e kadar üniversitelere acil para desteği yapılmalı."

Tıp fakültelerinde yaşanan mali krizi ifade etmek için bu raporu hazırladıklarını söyleyen Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Haluk Özsarı raporla ilgili şu şekilde konuştu: "Üniversiteler mali sıkıntılardan dolayı şu anda finansal sorunlara eğilmiş durumda. Bu durum üniversitelerde verilen eğitim kalitesinin sorgulanmasına neden oluyor. Günümüzde tıp fakültelerinde verilen eğitim kalitesinin sorgulanması, gelecekte verilecek olan sağlık hizmetinin de sorgulanmasına neden olacaktır. Üniversiteler eğitim kurumu olduğu için finansal sorunlardan daha çok eğitim sorunlarına eğilmeli. Hazırladığımız bu rapor devletin makamlarına sunulmak için hazırlandı. Hazırlanan rapor tıp fakülteleri adına ilgili bakanlıklara iletildi.’’

Raporda tıp fakültelerinde yaşanan mali krizin nedenleri ile çözümleri şu şekilde sıralandı:

Sorun: Son 7 yılda Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının artmaması
- SGK tarafından ödenen SUT fiyatlarının son 7 yıldır arttırılmaması nedeniyle tıp fakültelerinin yüzde 33,9 civarında zararla hizmet vermesi,

- Sadece üniversite hastanelerinde yapılan ve SUT kapsamında olmadığı için karşılığı alınamayan işlemlerden kaynaklı olarak üniversitelerin yüzde 25 civarında gelir kaybetmesi,

- Sağlık hizmetleri için ağırlıkla ve sadece SGK kaynağının kullanılması, 

Çözüm: Farklı SUT fiyatlarıyla tıp fakültelerinin maliyetinin karşılanması ile tıp fakültelerinde 'zararına hizmet' verme probleminin ortadan kaldırılması.

Sorun: Döner sermaye sorunu 

- Sürekli artan personel harcamaları,

- Tıp fakültesinde her türlü işletme giderinin döner sermayeden ödenmesi,

- Yatırım ile bakım, onarım ve araştırmaların döner sermayeden ödenmesi,

- Tıbbi atık imhası yeni harcama kalemlerinin ortaya çıkması,

- Her geçen yıl giderek artan borç yükü sonucunda üniversitelerin çok pahalıya ilaç tedarik etmesi,

Çözüm: Döner sermaye üzerindeki işletme, personel, yatırım, araştırma gibi yüklerin en aza indirilmesi.

Sorun: Öğretim üyesi muayene farkının kaldırılması 

- 2010 yılında yürürlüğe giren tam gün yasası sonrasında öğretim üyesi muayene farkının kaldırılması sonucunda 2010-2014 yılları arasında üniversiteler 2 milyar lira borçlandı. Öğretim üyesi muayene farkının kaldırılmasından sonra sadece 2011 yılında üniversitelere 480 milyon lira ek kaynak aktarıldı.

Çözüm: Öğretim üyesi muayene farkının kaldırılması ile 2010-2014 yılları arasında ortaya çıkan borçlanmayı kapatmak için 2012,2013 ve 2014 yılına ait ödenemeyen öğretim üyesi farkının toplu olarak üniversitelere aktarmak.

Sorun: Tam gün yasası… 


- 2010 yılında yürürlüğe giren tam gün yasası sonrasında Türkiye genelinde tıp fakültelerinde ortalama yüzde 23 oranında öğretim üyesinin erken emekli olması veya üniversitelerden ayrılması, bunun sonucunda da yeni öğretim elemanı yetiştirme maliyetinin artması,

- Bazı büyükşehir üniversitelerinde öğretim üyesi kayıp oranının yüzde 50’yi bulması,


Çözüm: Eylül 2014'den önce üniversitelere acil nakit para aktarılması.