Erkekler de memelerini kontrol etmeli

Erkekler de memelerini kontrol etmeli
Erkekler de memelerini kontrol etmeli
Uzmalar, az bilinmesi nedeniyle erkeklerin meme kanseri olabileceğine pek ihtimal verilmediğini ancak bu riskin her zaman var olduğunu belirtiyor.

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Bozcuk yaptığı açıklamada, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin erkeklerde de görülebileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Her 10 kadından birinin meme kanseri ile tanıştığını, erkeklerde ise bu oranın kadınlardaki orana göre oldukça düşük olduğunu anlatan Bozcuk, buna göre her bin erkekten birinin meme kanserine yakalanabildiğini kaydetti.

Tanı konulan, tedavi edilen ve sağlığına kavuşturulan erkek hastalar olduğuna işaret eden Bozcuk, erkeklerde görülen meme kanserinin tedavisinin kadınlardaki tedaviyle aynı olduğunu bildirdi. Kadınlarda cerrahi müdahalede memenin korunmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildiğini, ancak erkeklerde memenin tamamen alınabildiğini belirten Prof. Dr. Bozcuk, cerrahi uygulamadan sonra da kemoterapilerin ya da hormon tedavilerinin kadınlarda olduğu gibi farklılık göstermeksizin uygulandığını dile getirdi.

Meme kanserini 4 aşamada değerlendiren ve birinci aşamayı erken, 4'üncü aşamayı ise en geç evre olarak nitelendiren Bozcuk, erkeklerdeki hastalığın seyrinin de kadınlardaki gibi olduğunu, bu nedenle erkeklerin dezavantajlı ya da avantajlı bir durumu olmadığını ifade etti.

ERKEKLER MEME KANSERİ OLABİLECEĞİNE PEK İHTİMAL VERMİYOR

Prof. Dr. Bozcuk, erkeklerde meme kanseri hastalığının tedavisindeki en büyük riskin tanının geç evrede fark edilmesi olduğuna işaret ederek, “Az bilinmesi, tanınan bir hastalık olmaması nedeniyle erkeklerin meme kanseri olabileceğine pek ihtimal verilmiyor. Onun için tanıda bir takım gecikmeler yaşanıyor, dezavantajın nedeni bu” diye konuştu.

Erkeklerde meme kanseri ihtimalinin akla en son gelen tanılardan biri olduğunu dile getiren Bozcuk, göğsünde kitleyle gelen erkek hastanın da mutlaka meme kanseri olabileceği ihtimali ile değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu ihtimal üzerinde çok fazla durulmadığı için tanının geciktiğini anlatan Bozcuk, bu doğrultuda tedavi sürecinin de geciktiğini bildirdi.

“ERKEKLER DE GÖĞÜSLERİNİ KONTROL ETMELİ”

Kadınlarda meme kanserinin sık görülmesi nedeniyle kanserin önceden tanınması için bazı testler uygulandığını anlatan Bozcuk, kadınlarda mamografi, belli bir yaştan itibaren ultrason yaptırdıklarını ve elle muayene etmelerini önerdiklerini söyledi.

Ancak erkekler için kanserin önceden tanınmasına yönelik herhangi bir uygulamanın yapılmadığına işaret eden Bozcuk, şöyle dedi:

“Erkeklerde meme kanseri nadir görülen kanser türü olduğu için böyle bir tarama konusu yok. Elle muayene de önermiyoruz. Ama genel bir sağlık prensibi olarak vücudunun herhangi bir yerinde, göğsünde veya başka bir yerinde ele gelen kitle bulunuyorsa, mutlaka doktora göstermelerini tavsiye ediyoruz. Erkeklerin göğüslerinde ele gelen bir kitle varsa bunun sebebi açıklanana kadar meme kanseri ihtimalini de düşünmelerini ve göğüslerini kontrol etmelerini öneriyoruz.”

Erkeklerin meme dokusunun çok daha ufak olmasından dolayı kanserli dokunun fark edilmesinin daha kolay olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bozcuk, kadınlarda 1-2 santimetrelik kitlenin çabuk fark edilemeyeceğini, ama erkeklerde bunu fark etmenin daha kolay olduğunu ifade etti.

MEME KANSERİNE NEDEN OLAN UNSURLAR

Bozcuk, testislerin gelişiminde bir sorun varsa, testis gelişimi tam değilse veya testisler geç inmişse bu tür gelişimsel sorunların erkeklerde meme kanseri riskini artırdığının bilindiğini vurguladı.

Bazen genetik hastalıkların, özel sendromların da meme kanseri riskini artırdığını dile getiren Bozcuk, uzun süren kronik karaciğer yetmezliğin de meme kanseri riskini tetiklediğini kaydetti. Kanserin hücre düzeyinde değişmelerin onarılamaması ve sorunlu hücre topluluklarının ortaya çıkmasıyla oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Hakan Bozcuk, “Vücut, sorunlu hücre topluluklarıyla başa çıkamazsa, karşımıza bir hücre bir süre sonra bin hücre olarak çıkabiliyor. Tek hücreyken tanıyamıyoruz, 2 santimetre boyutuna geldiğinde tanıyabiliyoruz” diye konuştu.

Bozcuk, erkeklerde en sık görülen kanser türünün testis kanseri olduğunu, bu nedenle testis muayenesi yapmanın önemli olduğunu vurguladı. (aa)