Psikolojiniz iyi olmadan kanseri yenemezsiniz!

Psikolojiniz iyi olmadan kanseri yenemezsiniz!
Psikolojiniz iyi olmadan kanseri yenemezsiniz!
Kanser hastaları zor süreçlerden geçerken ailelerine ve uzman hekimlerine ihtiyaç duyar. Ailelerin ve uzman hekimlerin yaptığı doğru müdahaleler hastalardaki iyileşme sürecini hızlandırabilir.

RADİKAL - Psiko-Onkoloji Derneği Başkanı Uzman Psikolog Pınar Türk, kanser hastalarının zor bir süreç yaşadıklarını bu süreçte yardımcı unsur olarak aile ve sağlık uzmanlarını işaret etti. Türk,  hasta ve hasta yakınlarına destek vermek için Psiko-Onkoloji Derneği'ni (POD)  kurduklarını ve 0 212 560 70 83 numaralı destek hattıyla 24 saat uzman psikolojik destek ekibiyle ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.

Kanserle mücadele etmenin ekip işi olduğunu söyleyen Uzman Psikolog Türk, kanser hastalıklarının uzun tedavi süreçlerinde kendisine eşlik edecek aile  ve sağlık uzmanlarının önemini vurguladı. Sürecin en az fiziksel tarafı kadar psikolojik tarafının da hayati bir rol taşıdığını vurgulayan Türk, " Türkiye ’de hasta ve hasta yakınlara alanında uzman psikologlar tarafından, ücretsiz psikolojik destek veren derneklerin bulunuyor. Kanser, hasta ve hasta yakınlarını fiziksel, psikolojik ve sosyolojik açıdan etkileyen bir yaşam krizidir. Kişinin hayatına aniden girer ve yaşama dair algıları, beklentileri, hayalleri hızla değiştirmeye başlar. Önceleri sağlık alanında sadece kanserin tanı ve tedavisine yönelik çalışmalara odaklanılmış, ancak son 15-20 yıldır kanserdeki psikiyatrik ve psikososyal araştırmalara hız verilmiştir.” dedi.

“HER TEDAVİNİN FARKLI ZORLUKLARI VARDIR”


Kanserde psikososyal desteğin gerekliliği vurgulayan Türk, şöyle konuştu:

“Tanı, tedavi aşaması ve tedavi sonrası olmak üzere hastalığın tüm aşamalarında devam etmektedir. Tanı aşamasında, kanser tanısının söylenmesiyle beraber kaygı ve korku yaşanmaya başlar. Ardından tedavi süreci gündeme gelir. Tanıyı takiben birçok ileri tetkikler ve çeşitli tedavi yöntemleri konuşulmaya başlanır. Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahaleler uygulanan tedavi şekilleridir. Her tedavinin farklı zorlukları vardır ve bu zorluklar kişinin günlük yaşama adapte olmasını engeller. Son olarak tedavi sonrası aşama deneyimlenir. Burada ise, nüks endişesi ve uyum güçlükleri ön plandadır. Dolayısıyla tüm süreci düşündüğümüzde, kanserin hastanın hayatında birçok köklü değişikliğe sebep olduğunu görüyoruz.

PSİKOLOJİK YAKLAŞIM HASTANIN YAŞAM SÜRECİNİ ARTTIRIYOR

Kanser gibi zorlu bir hastalık sürecinde, doğru psikolojik yaklaşım hastanın ve hasta yakınının yaşam kalitesini arttırmakta ve iyileşme sürecini olumlu etkilemektedir. Bu noktadan hareketle, hasta ve hasta yakınlarının bu süreci en iyi şekilde atlatmalarına yardımcı olmak, kanser hastalığına yönelik toplumda bilinen yanlışları, önyargıları yok etmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla dernekler kurulmuştur. ”