@idrisemen

'Tek uzman'ın nöbet isyanı

'Tek uzman'ın nöbet isyanı
'Tek uzman'ın nöbet isyanı
Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görev yapan tek beyin ve sinir cerrahisi uzmanı doktor Cezmi Çağrı Türk'e 6 aylık ev nöbeti yazıldı. Hayatı kısıtlanan ilçeden dışarı çıkamayan Türk'e  Danıştay hak verdi:  Alanında uzman olan tek doktora ev nöbeti yazılamaz
Haber: İDRİS EMEN - idris.emen@radikal.com.tr / Arşivi

RADİKAL - Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Devlet Hastanesi’nde görev yapan Beyin ve sini cerrahisi uzmanı doktor Cezmi Çağrı Türk’e 2010 yılında ev nöbeti (içapçı nöbeti yazıldı) yazıldı. Hastanenin alanında tek uzman doktoru olduğu için Türk altı aydan fazla nöbet tutmaya başladı. 6 ay boyunca ev nöbeti tutan Türk sosyal hayatını da nöbet gereği sınırlandırmak zorunda kaldı. Alanında tek uzman doktor olduğu için yönetmelik gereği sürekli kendisinin nöbet tutamayacağını savunan Türk, Ocak 2010 tarihinde hastane yönetimi tarafından kendisi için hazırlanan ev nöbeti listesinin iptal edilmesi için Samsun İkinci İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Doktor matkap sesine kızdı hastaneyi terk etti

İPTAL İSTEMİNE MAHKEMEDEN RET

 

Türk’ün itirazını değerlendiren Samsun İkinci İdare Mahkemesi, Aralık 2010 tarihinde davayı redetti. Mahkeme ret gerekçesini şöyle belirtti: "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinden bahisle, branşta sadece bir uzman hekimin bulunduğu kurumlarda o branş için icap nöbeti listesi hazırlanmayacağı, çünkü acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak çağrıya ilgili dal uzmanının uymakla yükümlü olduğu; ancak, davacının yapılan çağrılara icabet etmediği, bu nedenle davacının ve hastaların menfaati gözetilerek dava konusu işlemin tesis edildiği, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir."

Almanya'daki gurbetçiler Ömer bebek için kenetlendi

DANIŞTAY KARARI BOZDU

 

Samsun İkinci İdare Mahkemesi’nin verdiği ret kararını temyiz eden Türk Danıştay’a başvurdu. Danıştay Beşinci Dairesi Türk’ün itirazını haklı bularak Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin aldığı ret kararını bozdu. Alanında uzman olan tek doktora ev nöbeti yazılamayacağını belirten Danıştay Beşinci Dairesi Türk’ü haklı bulma gerekçesini şöyle açıkladı: "Görev yaptığı sağlık kurumunda dalında tek uzman hekim olan davacıya, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme yönetmeliğinin anılan hükmü uyarınca, icap nöbeti tutturulabilmesine imkan bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir."

Hastalarının sağlığını kendi sağlığından önde tuttu